Skip to Content

Fietssnelweg Dendermonde: opening fietstunnel Hofstraat en fietsbrug Dender

Zaterdag werd de nieuwe fietssnelweg tussen deelgemeente Oudegem en Sint-Gillis-Dendermonde officieel geopend. Het traject loopt van de Bosstraat tot de Meersstraat en omvat zowel een fietstunnel onder de spoorweg ter hoogte van de Hofstraat als een nieuwe fietsbrug over de Dender.

"Dendermonde krijgt er vandaag een flink stuk fietssnelweg bij. De lengte van het traject bedraagt in totaal 2 700 meter. Tussen de Hofstraat en de Bosstraat is 800 meter fietssnelweg aangelegd, tussen Hofstraat en de Meersstraat gaat het over een traject van 1 900 meter. De fietssnelweg F44 in Dendermonde kon er enkel komen door goede samenwerking tussen de verschillende partners. Zowel technisch als organisatorisch stonden we in de verschillende deelprojecten voor grote uitdagingen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Fietstunnel   

Met de bouw van de fietstunnel ter hoogte van de Hofstraat werd er een ondergrondse en veilige kruising gecreëerd tussen de fietssnelweg F44 Gent – Dendermonde – Mechelen en de spoorlijn L53 Gent-Mechelen. Ter hoogte van de fietstunnel zal bovendien de fietssnelweg F43 Aalst – Dendermonde aantakken op de F44.

Infrabel streeft ernaar om in nauw overleg met lokale besturen overwegen te vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief, waarbij ook rekening wordt gehouden met de zachte weggebruikers. Dat is een goede zaak voor zowel de veiligheid en de regelmaat van het trein- en wegverkeer én voor de lokale mobiliteit en leefbaarheid.

Hoewel de fietstunnel in Oudegem vandaag al geopend is, zal de overweg in de Hofstraat pas gesloten worden van zodra de huidige Berkestraat is verplaatst en aangepast. Dat is voorzien tegen het voorjaar van 2023.

"Ik ben heel verheugd met deze prachtige samenwerking die de mobiliteit van morgen ten goede komt. De volgende cruciale stap is het definitief sluiten van de overweg in de Hofstraat na de verbreding en verplaatsing van de Berkestraat die positief is voor de veiligheid, stiptheid en capaciteit van ons spoornet als ook voor de buurt."

Benoît Gilson, CEO Infrabel

Fietsbrug

De fietsbrug over de Dender is een tweede sleutelproject op fietssnelweg F44. De nieuwe brug aan de noordkant van de spoorwegbrug vervangt de oude, versleten fietsbrug aan de zuidzijde. De fietsers op het jaagpad langs de Dender tussen Dendermonde en Aalst kunnen vlot de nieuwe fietssnelweg bereiken via een toegang langs de Oude Heirbaan.

Forse investeringen

De Provincie investeerde 324 098,50 EUR voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de Bosstraat en de Hofstraat, waarvan 50 % gefinancierd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Voor de bouw van de fietstunnel in de Hofstraat investeerden Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen samen 1 814 989,35 EUR. Voor de fietsbrug over de Dender werd door de verschillende partners in totaal 2 554 079,47 EUR geïnvesteerd. De stad Dendermonde stond in voor het verwerven van de nodige gronden.

Zowel de fietstunnel als de fietsbrug konden rekenen op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO-middelen zijn enkel mogelijk bij fietssnelwegen voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen. Beide projecten ontvangen 40% EFRO-steun op de totale kostprijs. Dit komt neer op 346 880 EUR subsidie voor de bouw van de tunnel en 332 135,20 EUR voor de aanleg van de oversteek.

Toekomst

Met de realisatie van de fietssnelweg tussen de Bosstraat en de Meersstraat, inclusief de fietstunnel en fietsbrug, zijn grote stappen gezet in de richting van voltooiing van de F44. Maar het werk is nog niet af. De fietssnelweg moet uiteindelijk Gent met Mechelen verbinden. Richting Gent zal de fietssnelweg vanaf de Bosstraat tot Moleneinde worden gerealiseerd en zal de Provincie in 2022 beginnen met het ontwerp van de fietssnelweg ter hoogte van stopplaats Schoonaarde. Voor Wichelen en Wetteren zal het vooronderzoek worden opgestart. Tussen Melle en Kwatrecht zal de aanleg van de fietssnelweg weldra aanvangen. Ook richting Mechelen wordt de aanleg van de fietssnelweg stapsgewijs voorbereid.

"Minstens 8 jaar lang heeft het lokaal bestuur Dendermonde - samen met vele andere partners – gewerkt aan de voorbereiding van dit dossier. De realisatie ervan bewijst dat al deze voorbereidingen hun nut hebben gehad. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de goede samenwerking. Het ‘inrijden’ van deze mooie fietssnelweg geeft goesting om met dezelfde energie verder te werken aan de realisatie van andere fietssnelwegen op het grondgebied van onze stad.”

Piet Buyse, burgemeester Dendermonde

“In ons meerjarenplan is het promoten van de fiets en de realisatie van betere fietsroutes prioritair (Werf 6). Dit stuk F44 draagt daartoe bij en zorgt voor een snelle, comfortabele en veilige verbinding richting centrum en station van Dendermonde. Prima samenwerking tussen alle partners trouwens en het moet een stimulans zijn om ook de rest van de F44 en de andere fietssnelwegen snel te realiseren! Ook op onze eigen wegen volgen nog verdere maatregelen om het fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken.” 

Marius Meremans, schepen van mobiliteit Dendermonde

“Als federaal minister van Mobiliteit wil ik fietsgebruik in ons land bevorderen. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en het maakt je gelukkig. Samenwerking om meer fietssnelwegen aan te leggen langs het spoor is een belangrijke maatregel in het recente federale Fietsactieplan BeCyclist.  Ik ben tevreden dat Infrabel hier terrein ter beschikking stelt, en ik feliciteer Infrabel, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Dendermonde en het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken dan ook met de forse investeringen voor een nieuwe fietstunnel en een fietsbrug. Ten slotte wens ik de inwoners van Dendermonde veel fietsplezier en nog vele mooie nieuwe kilometers fietspad om nog sneller, vlotter en veiliger te kunnen fietsen, want dit is alweer een stukje van de toekomstige fietssnelweg Mechelen-Dendermonde-Gent.”

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit

“Dit project past in onze Vlaamse fietsambitie: meer en veiliger fietsverkeer. Willen we meer mensen op de fiets krijgen, dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen. Met de nieuwe fietssnelweg is er een extra stimulans gecreëerd  om met de fiets naar het werk, de school, de winkel of sportclub te gaan. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen en daar is dit project een mooi voorbeeld van. Door samen te werken kunnen we namelijk snel zorgen voor meer en betere fietsinfrastructuur.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 

De aanleg van de nieuwe fietssnelweg in Dendermonde kon er enkel komen door de intensieve samenwerking tussen de verschillende partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, het lokaal bestuur Dendermonde, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid (MOW) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent