Skip to Content

Fietsonderdoorgang op fietssnelweg F40 in Merelbeke geopend

De volledige ontsluiting van fietssnelweg F40, ook gekend als de Grote Fietsring rond Gent, komt vandaag opnieuw een stapje dichterbij. In aanwezigheid van de verschillende partners is in Merelbeke de onderdoorgang van de Bergwijkbrug en een stukje van de fietssnelweg over de Verbrande Heiwegel officieel ingereden.

Voor de realisatie van de onderdoorgang van de Bergwijkbrug en het aansluitend traject over de Verbrande Heiwegel, werkte de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de Agentschappen Wegen en Verkeer (AWV) en De Vlaamse Waterweg (DVW)) en met het gemeentebestuur van Merelbeke. Eens volledig afgewerkt, komt de totale afstand van de Grote Fietsring rond Gent neer op 71 kilometer. De lengte van het segment dat vandaag is ingereden, bedraagt 800 meter.

"Met de realisatie van dit stuk van de fietsring F40 wordt opnieuw een belangrijke missing link weggewerkt. Samen met het fietspad over vernieuwde Bergwijkbrug zorgt deze realisatie voor een aanzienlijke verhoging van het comfort en de veiligheid van fietsers op weg tussen Gent en Merelbeke. Het fietsverkeer langs en onder deze belangrijke verbinding is nu volledig gescheiden van het autoverkeer."

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit

Twee projecten

De verwezenlijking van de fietsonderdoorgang maakte deel uit van het dossier van de nieuwe Bergwijkbrug met DVW als aanbestedende overheid. De Provincie nam de financiering van het luik fietsonderdoorgang voor haar rekening en investeerde een bedrag van 825 951,41 EUR. Het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid financierde de helft van dat bedrag. De werken werden uitgevoerd door aannemers Franki Construct en Herbosch-Kiere.

De Provincie Oost-Vlaanderen was de opdrachtgevende overheid van het deeltraject van de fietssnelweg F40 over de Verbrande Heiwegel en investeerde 234 025,50 EUR. De helft hiervan werd eveneens gefinancierd door het Fietsfonds. Van Robays werd ingeschakeld voor deze werken.

Verdere plannen voor de F40

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt op dit moment, in nauw overleg met de buurt, volop aan de voorbereiding van de aanleg van de fietssnelweg over het vervolg van de Verbrande Heiwegel richting de Gontrode Heirweg. De nodige grondverwervingen moeten hiervoor nog gebeuren.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door kwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruime fietsinfrastructuur aan te leggen moet de fiets voor pendelaars en scholieren de eerste keuze worden. De Provincie wil iedereen overtuigen om voor korte en langere afstanden de fiets te nemen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
Carolina De Winne dienst mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
Carolina De Winne dienst mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent