Skip to Content

Aantal fietsers op Oost-Vlaamse fietssnelwegen sterk toegenomen tijdens lockdown

De Provincie Oost-Vlaanderen telt fietsers op de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) en F7 (Gent-Kortrijk) in Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren, Lochristi, Gent, Deinze en Zulte.

Sinds de coronamaatregelen is het aantal fietsers op deze fietssnelwegen sterk toegenomen. De voorbije weken registreerde de Provincie op de telpunten in Lochristi en Gent bijna een verdubbeling van het aantal fietsers.

Bijna 600 000 fietsbewegingen tijdens lockdown

In totaal passeerden er in de lockdownperiode, tussen 16 maart en 28 mei 2020, 594 602 fietsers langs de vaste telpalen op de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) en F7 (Gent-Kortrijk). De cijfers tonen aan dat er heel wat meer gefietst wordt vanaf de start van de paasvakantie in april en dat bleef de hele periode aanhouden.

Meeste fietsers in Lokeren en Gent

Gemiddeld werden per dag de meeste fietsers in Lokeren en Gent geteld. Op de F4 in Lokeren (Durmebrug) waren dat gemiddeld 1 537 fietsers per dag en op de F7 (parkbosbruggen) per dag gemiddeld 1 415 fietsers.

Op zondag 26 april 2020 werd er een nooit geziene kaap bereikt waarbij meer dan 3 500 fietsers passeerden ter hoogte van de parkbosbruggen in Gent. In de late namiddag was er een fietspiek van meer dan 500 fietsers per uur.

Bijna een verdubbeling van fietsers in Lochristi en Gent

Opvallend is de grote toenames op de meetpunten Lochristi, Gent, Beveren en Zulte vergeleken met dezelfde periode in 2019. De sterkste stijging over de hele lockdownperiode, van 16 maart tot 28 mei 2020, was op de F4 in Lochristi (Beervelde station) met gemiddeld 856 fietsers per dag. Maar liefst 96,10% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook in Gent op de fietssnelweg F7 (parkbosbruggen) waren er 73,6% meer fietsers dan vorig jaar te tellen. In Beveren werden 56,40% meer fietsers geteld op de F4. Ten slotte werd in Zulte op de F7 ook 43,7% meer fietsers geteld.

De telpunten in Lochristi, Gent en Beveren zijn gelegen aan de rand van de grootsteden Gent en Antwerpen. De toename van de cijfers toont aan dat stedelingen in deze lockdownperiode nog meer op zoek zijn naar open ruimte. In Beveren is de toename ook te danken aan de realisatie (met subsidies van de Provincie via het Fietsfonds) van 3 km fietssnelweg tussen het station van Beveren en de grens met Zwijndrecht.

Recreatief belang

Op weekdagen is de typische ochtend- en avondpiek minder manifest aanwezig  Er is wel een duidelijke fietspiek in de late namiddag tussen 15 en 16 uur.

De cijfers tonen ook aan dat tijdens de lockdownperiode er per dag gemiddeld meer gefietst is in het weekend dan op weekdagen. Gemiddeld werden op alle locaties samen 9 412 fietsers geteld op een weekenddag (za-zon) ten opzichte van 7 319 fietsers op een weekdag (ma-vr).

“De inwoners van Oost-Vlaanderen ontdekten massaal in het weekend de fietssnelwegen. We hopen dat ze hun fijne ervaringen ook meenemen na de coronatijd en deze fietsroutes blijven gebruiken om naar het werk, de school of de winkel te fietsen”.

gedeputeerde Riet Gillis , bevoegd voor Mobiliteit

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd, dienst Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker, dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd, dienst Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker, dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent