Fietsbrug geplaatst op F4 kruispunt Vijfstraten Sint-Niklaas

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober werd de langverwachte fietsbrug geplaatst over het kruispunt van Vijfstraten met de Slachthuisstraat en de Noordlaan in Sint-Niklaas. Een huzarenstuk waarbij de 92 meter lange fietsbrug door twee kranen minutieus op de brughoofden werd geplaatst. En een spectaculaire mijlpaal in het traject van de bouw van de fietsbrug. Op een fietstochtje over de nieuwe brug is het echter nog even wachten. 

In een volgende fase van de werken wordt de westelijke aanrijhelling in de Noordlaan gebouwd. Tegen de zomer van 2024 moet het hele traject van de fietssnelweg F4 vanaf de Noordlaan tot de Nieuwe Molenstraat zijn afgewerkt.

“De fietsbrug over Vijfstraten werkt een belangrijke barrière voor fietsers weg en wordt een van de parels aan de kroon van de fietssnelweg F4. Het drukke en onoverzichtelijke kruispunt was tot nu toe weinig aantrekkelijk voor fietsers, maar dat wordt dankzij deze nieuwe brug verleden tijd. Kwalitatieve, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, met zo weinig mogelijk barrières, dat doet fietsen!”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Nieuwe fietsbrug in cijfers

De 92 meter lange fietsbrug loopt omhoog naast de spoorwegbrug boven Vijfstraten en heeft een totaal gewicht van 66 ton.

De brug werd gebouwd in vier delen door Viabuild en CSM. Het ontwerp kwam van het in Sint-Niklaas gevestigde ingenieursbedrijf SBE. In juli werden de vier brugdelen naar de werf op Vijfstraten gebracht, waar ze tijdens de zomermaanden op een tijdelijk werkterrein naast de werf aan elkaar werden gelast.

De lengte van het nieuw aangelegde stuk fietssnelweg meet circa 720 meter. De totale kostprijs van de bouw van de brug, de aanrijhellingen, de aanpassing aan het kruispunt Nieuwe Molenstraat en de fietssnelweg ter hoogte van de Rootputstraat bedraagt 4 176 094 EUR.

“Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Deze legislatuur maken we maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Daarnaast ondersteunen we ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambitie. Zo ook hier bij de bouw van een nieuwe fietsbrug  in Sint-Niklaas waar we via het Fietsfonds een bijdrage aan leveren. Zo creëren we een veilige fietsverbinding op de F4 Gent-Antwerpen.”

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken

Een veilig alternatief voor fietsers

De realisatie van de fietsbrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. In deze stedelijke omgeving met heel wat drukke kruisende wegen is de keuze om de fietssnelweg af te splitsen van het autoverkeer, en om de fietssnelweg dus letterlijk boven het autoverkeer te tillen, het enige veilige alternatief. Op die manier is een vlotte doortocht mogelijk van de fietssnelweg F4 Gent - Antwerpen langs de achterkant van het station van Sint-Niklaas.

Bovendien biedt de hele F4 een schitterende uitwijkmogelijkheid aan fietsers die drukke gewestwegen willen vermijden. Op die manier biedt de fietssnelweg een vlotte en veilige route tussen Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren-Waas en Antwerpen.

“Stad Sint-Niklaas zet al jarenlang sterk in op verkeersveiligheid en in het bijzonder op fietsveiligheid. We zijn verheugd dat dit moeilijke knooppunt van auto- en fietsverkeer in de nabije toekomst ontward wordt met een prachtige oplossing als de fietsbrug. We zetten als stad dan ook vol in op een aantal flankerende maatregelen om de verkeersafwikkeling op dit punt zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo wordt de Nieuwe Molenstraat geknipt voor autoverkeer en werd de lichtenregeling op het kruispunt Vijfstraten/Singel conflictvrij. Bovendien leggen we momenteel de Grote Heimelinkstraat en Vlasstraat opnieuw aan met een aantal snelheidsremmende maatregelen om de verkeersdruk in deze straten te laten afnemen.”

Carl Hanssens, schepen voor Mobiliteit Sint-Niklaas

Toekomstige aansluiting F4 Sint-Niklaas

Op de planning staat ook nog de verdere inrichting van de fietssnelweg aan de Noordlaan. Sint-Niklaas werkt samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, De Lijn en de Vlaamse Overheid aan een voorontwerp voor de inrichting van de Noordlaan tot aan Driekoningen. We nodigen binnenkort de buurtbewoners en gebruikers van de voorzieningen in de Noordlaan uit op een infomoment.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe beleidsmedewerker, dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe beleidsmedewerker, dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent