Fietsbarometer.be verzamelt alle fietsdataprojecten uit de vijf Vlaamse provincies

De vijf Vlaamse provincies zetten al enkele jaren sterk in op de verzameling, visualisatie en analyse van fietsdata. Om alle bestaande en toekomstige initiatieven via een centrale plaats tot bij het publiek te brengen, lanceren ze nu ‘Fietsbarometer’.

Op www.fietsbarometer.be worden alle grote fietsdataprojecten verzameld: zowel interprovinciale als provinciale projecten, maar ook projecten van het Vlaamse Gewest en Europa. De gebruiksvriendelijke website is opgebouwd rond vier thema’s: fietsinfrastructuur, fietstellingen, fietsveiligheid en gebruikersonderzoek. Per thema vind je een overzicht van alle projecten en kan je meteen doorklikken naar de website van het project.

Fietsflow

Binnen de overkoepelende website vind je ook het nieuwe dashboard ‘Fietsflow’ waar alle permanente fietstelpunten op één kaart worden gevisualiseerd. Momenteel zijn de tellers van de provincies, Agentschap Wegen en Verkeer en andere overheidsinstanties al te raadplegen op Fietsflow. In de toekomst wordt deze lijst verder uitgebreid. Hiervoor nemen de provincies de regierol op.

Het fietsgebruik in Vlaanderen zit in de lift. Door fietsgegevens via Fietsbarometer en Fietsflow te verzamelen en te delen, krijgen alle overheden en burgers meer inzicht in onder meer fietsinfrastructuur, fietsgebruik en verkeersveiligheid. De verzameling en ontsluiting van fietsdata voor een breder publiek is dan ook essentieel voor een fietsvriendelijkere toekomst.  

"In het straatbeeld was het al te merken: er wordt steeds meer gefietst in Oost-Vlaanderen. Om dit in goede banen te leiden, is het nodig om als bestuur een goed zicht te hebben op fietsdata om toekomstige beslissingen te onderbouwen. Door de informatie vanuit verschillende bestuursniveaus samen te brengen, ontstaat er een breder beeld op fietsmobiliteit."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit

Interesse in de fietsdata in jouw buurt? Neem een kijkje op www.fietsbarometer.be en www.fietsbarometer.be/fietsflow.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent