Skip to Content

Fiets vlot naar het werk langs de provinciale fietssnelwegen

De Provincie Oost-Vlaanderen is het fietsbestuur bij uitstek. De versnelde uitbouw van een functioneel lokaal en bovenlokaal fietsroutenetwerk is een van de belangrijkste speerpunten in het kersverse bestuursakkoord. Voor de nieuwe bestuursperiode verhoogt de Provincie het budget voor de ontwikkeling van het fietsnetwerk aanzienlijk.

Door een netwerk van hoogkwalitatieve fietswegen en fietssnelwegen uit te bouwen, stimuleert de Provincie iedereen om vaker de fiets te nemen naar het werk, school, familie en vrienden over langere afstanden (5-20 km). De snelle ontwikkeling van elektrische fietsen en speed pedelecs (fietsen met een snelheid tot 45km/uur) maakt fietsen over grotere afstanden voor iedereen haalbaar.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Mobiliteit, gaat de uitdaging aan om van 13 tot 17 mei al haar woon-werkverplaatsingen met een speed pedelec te doen. Iedereen is welkom om één of meerdere dagen mee te fietsen.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit: “Door een week lang te kiezen voor de speed pedelec voor al mijn woon-werkverplaatsingen, wil ik ook andere mensen aanzetten om zich duurzaam met de fiets te verplaatsen. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te bieden, motiveren we meer en meer pendelaars om de fiets te nemen.“

Duurzame mobiliteit

De fiets is een essentieel onderdeel van duurzame mobiliteit en biedt mee een antwoord op zowel de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen. Bovendien heeft fietsen aantoonbare positieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid. Een keuze voor enkele dagen kan op lange termijn uitgroeien tot duurzaam mobiliteitsgedrag. En zo dragen alle fietsers tijdens hun dagelijkse verplaatsingen hun steentje bij aan de ambitie van de Provincie om klimaatneutraal te worden tegen 2040.

Traject

Vertrek: iedere dag rond 6.30 uur in Kieldrecht

  • Op maandag 13 en dinsdag 14 mei gaat het traject van Kieldrecht naar het Provinciehuis in Gent via de F41 (de fietssnelweg tussen Antwerpen en de Gentse haven). In Wachtebeke maakt Riet Gillis de doorsteek naar de Kennedybaan en fietst ze over de toekomstige F40 richting Gent. De fietsinfrastructuur in de Gentse kanaalzone is de afgelopen jaren erg verbeterd. Fietsers kunnen op een veilige manier het Gentse stadscentrum bereiken, maar om van een echte fietssnelweg te spreken moeten eerst nog een enkele ontbrekende schakels weggewerkt worden.
  • Op woensdag en vrijdag gaat het via de F411 van Sint-Gillis-Waas naar Sint-Niklaas om van daaruit via de F4 tot Gent te trappen.

Beide trajecten bedragen ongeveer 48 kilometer. 

Volg het fietstraject live via https://oost-vlaanderen-fietst.geodynamics.be/.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor klimaat en mobiliteit
Riet Gillis Gedeputeerde voor klimaat en mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent