Skip to Content

Gemeentelijke Feitenfiche detailhandel

Update relevante cijfers detailhandel per gemeente

De 5 Vlaamse Provincies presenteren naar jaarlijkse gewoonte een nieuwe update van de gemeentelijke feitenfiches detailhandel. Relevant cijfermateriaal over de detailhandel is voor de zesde keer gebundeld in een bondig rapport per gemeente. 

"Hoe verspreid is het winkelaanbod in de Oost-Vlaamse gemeenten? Hoeveel consumenten verrichten hun aankopen in de eigen gemeente en buurgemeenten? In de gemeentelijke feitenfiche detailhandel vind je een antwoord op deze en tal van andere vragen.  Het rapport bespreekt het consumentenprofiel en maakt een analyse van het commerciële aanbod en de koopstromen."

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor middenstand

Provincie in cijfers

Ben je specifiek op zoek naar detailhandelcijfers voor de eigen gemeente of wil je vergelijken met andere gemeenten of regio’s? Voor een snel overzicht van kerncijfers biedt Provincie Oost-Vlaanderen een dashboard met grafieken aan. Het dataplatform www.provincies.incijfers.be is flexibel en eenvoudig te gebruiken. De gemeentelijke feitenfiches detailhandel kunnen door de steden en gemeenten worden gebruikt als ondersteuning voor hun beleidsplannen lokale economie. De vijf Vlaamse Provincies werken hiervoor samen met Locatus en RetailSonar die respectievelijk gegevens voor het winkelaanbod en de koopstromen aanleveren.

Daarnaast zorgen de Provincies nog steeds voor een gratis toegang tot het online winkeldatabestand Locatus voor de gemeenten.

Enkele markante cijfers voor Oost-Vlaanderen

Wist je dat in de Provincie Oost-Vlaanderen 69 000 personen werkzaam zijn in de detailhandel- en horecasector, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige? 25 300 panden zijn gevuld met een winkel-, horeca- of dienstenactiviteit. Dit zijn 16,8 gevulde panden per 1 000 inwoners in Oost-Vlaanderen. Bij het bekijken van de evolutie van de winkelvloeroppervlakte voor de periode 2008-2019, is het duidelijk dat deze sterk is toegenomen voor supermarkten (voedingsmiddelen), interieurwinkels, kleding- en modezaken.

In Vlaanderen neemt het aandeel van winkelketens in de aanbodmix toe; in Oost-Vlaanderen is dit ondertussen 24,2%. Dat verklaart deels de stijging van zowel de winkelvloeroppervlakte als het perifeer aanbod (buiten de kern).

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Middenstand en EROV
Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Middenstand en EROV
Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent