Feestweekend voor jarig Kloosterbos in Wachtebeke

Vrijdag 29 september t.e.m. zondag 1 oktober

Het provinciale Kloosterbos in Wachtebeke bestaat 20 jaar en die verjaardag laat de Provincie niet zomaar voorbijgaan. Jong en oud zijn welkom in het bos tijdens het feestweekend van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober. Er is groot aanbod aan gratis (educatieve) activiteiten.

Kloosterbos

Het Kloosterbos kwam begin de jaren 2000 in handen van de Provincie Oost-Vlaanderen, maar de geschiedenis van het bos gaat natuurlijk veel verder terug. Ooit maakte het gebied dat nu het Kloosterbos vormt, deel uit van een groot heidegebied dat zich uitstrekte van Maldegem tot Stekene. Op de gronden, die niet rendabel waren voor landbouwontginning, werden vanaf het einde van de 18de tot de eerste helft van de 20ste eeuw grootschalige homogene naaldbossen aangeplant in functie van houtwinning.

Van verwaarloosd sparrenbos naar hotspot van biodiversiteit

Toen de Provincie het Kloosterbos twintig jaar geleden kocht van het Gentse OCMW lag het bos er al jaren verwaarloosd bij. Het was bovendien uitgegroeid tot een hotspot voor sluikstorters. Het bos had haar economische waarde verloren, en de sparren en dennen werden nauwelijks nog onderhouden.

De afgelopen twee decennia werkte de Provincie aan de geleidelijke omvorming van het bos naar een structuurrijk bosgebied met de inheemse soorten die er oorspronkelijk floreerden zoals struikheide, berk en zomereik. Na het rooien van stukken van het naaldbos ontstonden er open zandplekken waarop een halfopen heidelandschap ontstond. Zeldzame diersoorten zoals de zwarte specht, boomleeuwerik, verschillende vleermuissoorten en bosuil vonden hun weg terug naar het herboren Kloosterbos.

Ook voor zachte recreatie kwam er plaats in het bos met wandelpaden, een mountainbikeroute en een speelbos van bijna tien hectare.

"De metamorfose van het Kloosterbos de afgelopen twintig jaar, is het resultaat van de inspanningen van heel veel verschillende mensen. Het toont aan dat we met doordacht natuurbeheer niet alleen het verlies aan biodiversiteit kunnen stoppen, maar ook echt een boost kunnen geven aan de biodiversiteit. Met dit feestelijke verjaardagsweekend willen we deze hoopvolle evolutie extra in de verf zetten."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur

Op naar de volgende twintig jaar

Bij de aankoop van het Kloosterbos in 2003 was het gebied 90 hectare groot. De jaren nadien kon de Provincie het bos stelselmatig uitbreiden door bijkomende aankopen. Vandaag is het provinciaal natuurdomein ruim 125 hectare groot. In 2005 werd een eerste bosbeheersplan opgemaakt; het tweede plan volgde in 2016.

Door de klimaatverandering zijn homogene naaldbossen erg gevoelig voor droogte en hebben ze een groter risico op brandgevaar. Een eenzijdig bos is ook veel vatbaarder voor plagen zoals bijvoorbeeld de letterzetter en de schorskever. De omvorming naar een meer biodivers bos wapent het Kloosterbos voor de toekomst. Er is al heel veel werk verzet, maar het werk is nog niet af en het beheer stopt nooit. 

Feestweekend

Op zaterdag 30 september ga je met natuurexperts op zoek naar de verborgen biodiversiteit van het Kloosterbos. Startplaats aan de ingang aan de Gebroeders Naudtslaan. Raadpleeg het volledige programma en schrijf je vooraf gratis in voor activiteiten via natuur@oost-vlaanderen.be.

Op zondag 1 oktober is iedereen van harte welkom op de familiedag, van 12 tot 17.30 uur! Inschrijven is niet nodig. Geniet van:

  • Picknick in het bos (breng je eigen lekkers mee)
  • Gezellig bosterras
  • Kinderanimatie
  • Wandelcircuit met tussenstops (2 kilometer). Start elk half uur tussen 13.30 en 15.30 uur.
  • Fotozoektocht Bos-in-zicht (3,6 kilometer)
  • Vrij wandelen
  • Infostands van onze partners

Het volledige programma van het feestweekend vind je op de website.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Thijs Haustraete dienst Klimaat, Milieu & Natuur
20 jaar Kloosterbos
Van 29 september tot en met 1 oktober 2023
Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Thijs Haustraete dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent