Skip to Content

Fabriek Energiek organiseert inspirerende klimaatlezing: 'Tien klimaatacties die werken'

zaterdag 14 maart 2020 om 14 uur

Op zaterdag 14 maart organiseert het provinciebestuur de lezing ’Tien klimaatacties die werken’. Pieter Boussemaere, auteur van het gelijknamige boek, komt haarfijn uitleggen hoe je met tien persoonlijke acties kan meewerken aan een beter klimaat. De lezing vindt plaats in Zelzate op initiatief van Fabriek Energiek, het provinciaal doe-centrum voor hernieuwbare energie.

Aansluitend krijgen de deelnemers de kans een begeleid bezoek te brengen aan Fabriek Energiek en de nabijgelegen Zonneberg.

Persoonlijke klimaatactie

Het provinciebestuur voert een ambitieus klimaatbeleid en wil tegen 2040 een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Dat kan alleen slagen als er samen actie ondernomen wordt: samen met lokale besturen, organisaties, verenigingen maar vooral ook samen met burgers en inwoners van Oost-Vlaanderen.

"De klimaatverandering verlangt dat we actief, collectief en dringend handelen. Veel burgers willen graag hun steentje bijdragen aan een beter klimaat, maar weten niet precies hoe. Met deze 10 persoonlijke klimaatacties kan iedereen meteen aan de slag."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Fabriek Energiek, provinciaal doe-centrum voor hernieuwbare energie

Na de onderhoudende klimaatlezing, kan je meteen een paar van de tien persoonlijke acties in de praktijk brengen: informeer je over het klimaat en reduceer je CO2-uitstoot. Daarom kunnen de deelnemers de Zonneberg optrekken voor een gegidste wandeling door het zonnepark van 55 500 zonnepanelen. Het provinciaal educatief doe-centrum Fabriek Energiek ligt aan de voet van de Zonneberg en langs het economisch belangrijke kanaal Gent-Terneuzen. Op deze 43 meter hoge berg ligt één van de grootste zonneparken van de Benelux.

Over de spreker en auteur van ’Tien klimaatacties die werken’

Pieter Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge. Hij slaagt erin om de complexiteit van de klimaatwijziging op een bevattelijke manier uiteen te zetten en vertrekt van de wetenschappelijk onderbouwde feiten. Hij is een veelgevraagd spreker en fungeert geregeld als adviseur wat klimaateducatie betreft o.m. voor de Europese Commissie en de Vlaamse Overheid.

Praktisch

Zaterdag 14 maart 2020

  • 14-16.20 uur: klimaatlezing door Pieter Boussemaere
    Buurt Ontmoetingscentrum Klein Rusland, Schoolstraat 18, 9060 Zelzate
  • 16.30-17.30 uur: educatieve wandeling naar de Zonneberg en Fabriek Energiek
    A. De Clercqlaan 9, 9060 Zelzate.

Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht via [email protected] of 09 267 71 50. Makkelijke schoenen zijn aangewezen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Daan Temmerman Fabriek Energiek
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Daan Temmerman Fabriek Energiek
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent