Fabriek Energiek, het Provinciaal educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie in Zelzate

Woensdag 27 juni 2018 — In samenwerking met Zonneberg cvba stelt Provincie Oost-Vlaanderen vandaag Fabriek Energiek voor: een uniek educatief centrum voor hernieuwbare energie.

Ideaal gelegen aan de voet van de Zonneberg in Zelzate, het grootste zonnepanelenpark van de Benelux, wil Fabriek Energiek scholieren, studenten en volwassenen een heldere kijk geven op de energietransitie en de klimaatproblematiek waar we vandaag voor staan.

"De ambitie van Fabriek Energiek is tweeledig. Enerzijds wil dit doe-centrum haar jonge bezoekers naar huis zien gaan met de nodige kennis over de energietransitie. Anderzijds wil het kinderen en jongeren inspireren en enthousiasmeren om samen te streven naar een klimaatgezonde provincie.", aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie.

Vanaf september 2018 start een educatief programma voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar, dat vertrekt vanuit het principe ‘leren door te experimenteren’. In en rond het centrum komen de leerlingen terecht in een experimenteerzone: een traject van proefopstellingen en doe-opdrachten. In de toekomst wordt de doelgroep uitgebreid naar het secundair onderwijs.

De Zonneberg-site zelf is een perfect aanknopingspunt voor het brede verhaal van energietransitie en klimaatverandering. Een speelse zoektocht met app loopt over een idyllisch wandelpaadje dat vertrekt aan het centrum en cirkelt over de Zonneberg.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie en Onderwijs: "Tussen de panelen van het zonnepanelenpark ligt de innovatie aan je voeten: de windmolens van het Kluizendok, opvallende energieprojecten in North Sea Port waaronder het warmtenet onder het kanaal Gent-Terneuzen. Ook het centrum zelf zal een voorbeeldrol vervullen door bijna energieneutraal te zijn."

Het Provinciaal educatief centrum Fabriek Energiek werd mogelijk gemaakt door de intense samenwerking van Provincie Oost-Vlaanderen en Zonneberg cvba, ondersteund door de medepartners van Terranova Solar NV met name Aertssen, DEC, Envisan, Jan De Nul en Zefier.

Omwille van de veiligheid, kan je Fabriek Energiek enkel onder begeleiding bezoeken. Een programma voor 3e graad lager onderwijs duurt een halve dag en kost 35 euro per klas van maximum 25 leerlingen.

Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Milieubeleidsplanning, Milieu- en natuurvergunningen en Natuureducatie
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Energie en Onderwijs
Daan Temmerman deskundige natuur- en milieueducatie at Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve
Leen Van Gijsel dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling