‘Expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimaal invasieve chirurgie’ ORSI Academy zet Oost-Vlaamse innovatieve kennisregio op de wereldkaart

Met het expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimale invasie chirurgie zet ORSI Academy de Oost-Vlaamse innovatieve kennisregio op de wereldkaart. Het gebouw zal de nu al bestaande triple helix samenwerking van ORSI Academy versterken en de introductie van nieuwe medische toepassingen naar de gezondheidssector versnellen.

ORSI Academy versterkt het Oost-Vlaams beleid

ORSI Academy zet resoluut in op samenwerking met de Oost-Vlaamse kennisinstellingen en andere belangrijke Oost-Vlaamse, regionale en internationale actoren ter bevordering van kennis, ondernemerschap en innovatie binnen de gezondheidszorg. Het project sluit naadloos aan op de Oost-Vlaamse merkpijler innovatie, creativiteit en duurzaamheid.

Naast het stimuleren van de kenniseconomie binnen Oost-Vlaanderen, zorgt het expertise- en innovatiecentrum ORSI Academy voor de uitbouw van een internationaal unieke kenniscluster in Oost-Vlaanderen. Het bijna-energieneutraal gebouw speelt ook in op het Oost-Vlaamse klimaatplan, dat een klimaatneutrale provincie tegen 2050 beoogt.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor economie: “De realisatie van dit expertise- en innovatiecentrum geeft de speerpuntcluster ‘zorgeconomie en – innovatie’ binnen het Oost-Vlaamse beleid een enorme boost. ORSI Academy is dan ook een Oost-Vlaams vlaggenschipproject.”

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ORSI Academy kan rekenen op 5,9 miljoen EUR steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO. De provinciale cofinanciering bedraagt 612 155 EUR. Het EFRO programma Vlaanderen zorgt voor een mooi hefboomeffect in Oost-Vlaanderen. Tegenover elke geïnvesteerde euro provinciale cofinanciering staat 11 EUR aan EFRO-financiering. Die provinciale en Europese steun maakt het verschil of projecten al of niet van de grond komen. Het provinciaal EFRO contactpunt staat in voor de werving en begeleiding van dergelijke succesvolle projecten.

 

Dit project is mogelijk gemaakt met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Vlaanderen (Hermes fonds) en de Europese Commissie. In het kader van het EFRO programma is een provinciaal contactpunt gevestigd binnen het provinciebestuur. Voor de werking (Technische bijstand) ontvangt de Provincie 294 300 EUR EFRO en evenveel Vlaamse steun.
 

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Economie
EFRO-contactpunt Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Economie
EFRO-contactpunt Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent