Europese lijsttrekkers op de rooster tijdens Europees verkiezingsdebat

Op woensdag 15 mei

Woensdag 8 mei 2024 - Op woensdagavond 15 mei gaan de Europese lijsttrekkers in debat in auditorium Quetelet van de UGent. Een maand voor de verkiezingsdag duiden ze hun plannen voor de verschillende Europese uitdagingen en worden ze door de moderator en het publiek op de rooster gelegd.

In het Europees verkiezingsdebat zoomen we in op de Europese verkiezingen. Moderator Rob Heirbaut (VRT), die de Europese Unie als zijn broekzak kent, gaat in gesprek met de lijsttrekkers van de Vlaamse kieslijsten voor het Europees Parlement. Europa staat immers voor heel wat uitdagingen.

Verschillende uitdagingen in moeilijke geopolitieke context

Het klimaat, migratie, inflatie, de spanning tussen landbouw en natuur en de bedreiging van de democratie en de rechtstaat zetten heel wat druk op de Europese ketel. De steeds moeilijkere geopolitieke context door de oorlogen in Oekraïne, Israël en Palestina maakt het nog pittiger om de vele uitdagingen eensgezind aan te pakken.

Welke oplossingen stellen de verschillende partijen voor? Waar is er eensgezindheid over en waar schuurt het? We laten de lijsttrekkers kleur bekennen door naar hun eerlijke reacties op enkele stellingen te vragen, ook het publiek doet mee.

“De impact van de Europese Unie op ons dagelijks leven mag niet onderschat worden. Door de lijstrekkers samen te brengen, krijgen we een goed beeld van de belangen en thema’s waar het deze verkiezingen over zal gaan. Daarom is dit debat een uitgelezen kans om je als kiezer te informeren en inzicht te verkrijgen in de Europese materie.”

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

Het debat vindt plaats op woensdag 15 mei van 19.30 tot 21 uur in het auditorium Quetelet van de UGent (campus Tweekerken, faculteit Economie en Bedrijfskunde). Wie het debat graag bijwoont, kan zich gratis inschrijven.

Het Europees verkiezingsdebat is een initiatief van Europa Direct Oost-Vlaanderen, Europahuis Ryckevelde en Avansa regio Gent.

Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent