Europese kraampjesmarkt én startschot Europese wedstrijd

woensdag 9 mei 2018 - 10 tot 19 uur - Shoppingcenter Zuid

9 mei is de Dag van Europa. Dit jaar steekt de Provincie Oost-Vlaanderen het Shoppingcenter Gent Zuid in een Europees kleedje. Het Informatiepunt Europa Direct en het provinciaal EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-contactpunt organiseren er van 10 tot 19 uur een Europese kraampjesmarkt. Het is meteen ook het startschot van de Europese wedstrijd. Onder het motto ‘proef, beleef, speel en win een citytrip’ wordt getoond wat Europa doet in je buurt.

Een markt rond Europese projecten in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaamse projecten die steun ontvangen uit EFRO staan op deze markt in de kijker. Bezoekers kunnen er de marktkraampjes afschuimen op zoek naar interessante weetjes over Europa en al experimenterend de Europese projecten ontdekken.

Een greep uit het aanbod: bruggen en tunnels op de Oost-Vlaamse fietssnelwegen, CAPTURE (project rond het hergebruik van grondstoffen), het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’. Bij het kraampje van het Informatiepunt Europa Direct komt men meer te weten over het educatief aanbod rond Europa. Er is ook kinderanimatie, een boerderijspel en EROV biedt proevertjes aan van Lekker Oost-Vlaams.

Wedstrijd met Europese citytrip als hoofdprijs

Al ruim 20 jaar lang informeert het Informatiepunt Europa Direct (IED) over de Europese Unie en organiseert tal van activiteiten. Op 9 mei lanceert het informatiepunt in samenwerking met het EFRO-contactpunt de Europese wedstrijd rond het thema ‘Europa in je buurt’. Heel wat projecten in Oost-Vlaanderen zouden zonder Europese steun niet van de grond komen. De wedstrijdvragen gaan dan ook over deze projecten. Voor de antwoorden kan men een kijkje nemen op de EU-projectenwebsite.

“Het provinciebestuur speelt een voortrekkersrol in enkele EU-programma’s. We ondersteunen promotoren bij de indiening van projecten en geven ze ook een financieel duwtje in de rug. De EFRO-programma’s zorgen voor een enorm hefboomeffect van het provinciale beleid. Tegenover elke toegekende provinciale euro via het cofinancieringsreglement, staat 8 euro Europese steun. Heel wat projecten versterken bovendien het provinciaal beleid en dus ook onze rol als streekmotor bij uitstek”, aldus Martine Verhoeve, gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking.

 

Praktisch

Woensdag 9 mei tussen 10 en 19 uur.

Adres: Shoppingcenter Gent-Zuid, W. Wilsonplein 4, 9000 Gent

 

Deze activiteit kadert in het overkoepelend Vlaamse initiatief ‘Europa in je buurt’ en is mogelijk gemaakt met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Vlaanderen (Hermes fonds) en de Europese Commissie. In het kader van het EFRO programma is een provinciaal contactpunt gevestigd binnen het provinciebestuur. Voor de werking (Technische Bijstand) ontvangt de provincie € 294 300 EFRO en evenveel Vlaamse steun.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Heidi Tency Provinciaal EFRO-contactpunt, Provincie oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Heidi Tency Provinciaal EFRO-contactpunt, Provincie oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent