Skip to Content
Europese avondlezingen: De Europese Unie in een turbulente wereld

Europese avondlezingen: De Europese Unie in een turbulente wereld

Het Informatiecentrum Europa Direct organiseert op 17 oktober, 23 oktober, 5 november, 18 november en 12 december avondlezingen over Europese thema’s zoals Europees ontwikkelingsbeleid, - handelsbeleid en defensie.

Het Informatiepunt Europa Direct van Provincie Oost-Vlaanderen organiseert sinds een aantal jaren een lezingenreeks in samenwerking met Universiteit Gent, in het kader van de erkenning als Jean Monnet Centre of Excellence. Deze lezingenreeks, bekend onder de naam Avondlezingen, is een samenwerking met het Centrum voor EU-studies (CEUS), het Ghent European Law Institute (GELI) van de Universiteit Gent en Governing the EU’s Climate and Energy Transition in Turbulent Times (GOVTRAN).

17 oktober 2019

Europees ontwikkelingsbeleid

Sprekers

 • Els Hertogen, Algemeen directeur 11.11.11
 • Dirk Brems, Coördinatie EU ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken

Moderator: Sarah Delputte

23 oktober 2019

EU human rights promotion in the neighbourhood (deze lezing is in het Engels)

Sprekers 

 • Marc Franco, voormalig EU-ambassadeur in Egypte en Rusland
 • Simon Papuashvili, programmadirecteur van de mensenrechtenorganisatie International Partnership for Human Rights

Moderator: Fabienne Bossuyt

5 november 2019

Europees handelsbeleid

Sprekers

 • Kathleen Van Brempt, sp.a
 • Olivier Joris, VBO/BusinessEurope

Moderator: Ferdi De Ville

18 november 2019

Europese defensie

Sprekers

 • Assita Kanko, N-VA
 • Ludo De Brabander, Vrede vzw

Moderator: Jan Orbie

12 december 2019

Europees klimaatbeleid (deze lezing is in het Engels)

Sprekers worden later meegedeeld

Moderator: Claire Dupont

Avondlezingen 2020

Hou de website in het oog voor meer avondlezingen in het voorjaar van 2020.

Brexit-lezing (concrete datum volgt)

 • Piet Eeckhout, University College London

25 maart 2020

 • rechter Allan Rosas

Praktisch

Programma

 • 19 uur: verwelkoming door gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese projecten
 • 19.10 uur: aanvang lezing
 • 20 uur: mogelijkheid tot vragen
 • 20.30 uur: receptie aangeboden door Europa Direct

Waar
Provincieraadzaal van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 in Gent.
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via www.oost-vlaanderen.be/avondlezingen 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Europese projecten
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Europese projecten
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent