Europa komt naar je toe! op woensdag 17 mei 2017 in Sint-Niklaas

70 leerlingen uit verschillende Sint-Niklase basisscholen nemen deel aan Europa-evenement

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert op woensdag 17 mei 2017 een voormiddag gevuld met activiteiten rond Europa voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Ongeveer 70 leerlingen uit verschillende Sint-Niklase basisscholen nemen deel. De aanleiding van het Europa-evenement is de Dag van Europa op 9 mei.

De kloof tussen Europa en de burger is nog nooit zo groot geweest. Het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen organiseert tal van activiteiten om die kloof kleiner te maken.  Met het event ‘Europa komt naar je toe’ laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met wat Europa betekent in hun dagdagelijks leven. 

Dit keer is de stad Sint-Niklaas de uitvalsbasis. Wil jij dat Europa ook naar jouw gemeente komt? Neem dan zeker contact op met ons Informatiepunt Europa Direct.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Europese samenwerking

Het provinciebestuur is ook een actieve partner in een aantal Europese programma’s waaronder het EFRO programma (EFRO = Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het provinciaal EFRO-contactpunt ondersteunt promotoren bij de projectindiening en – uitvoering. In Sint-Niklaas steunde EFRO onder andere de heraanleg van de Stationsstraat. De stad krijgt ook Europese subsidie voor de uitbouw van de digitale dienstverlening naar ondernemers. Hogeschool Odisee is betrokken bij het project AQUA-VLAN waarbij partners uit de grensregio Vlaanderen – Nederland samenwerken rond duurzame viskweek en -voeders.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 17 mei van 9.30 uur tot 11 uur

Waar: Grote Markt Sint-Niklaas

Het evenement is beperkt tot de deelnemende scholen. De pers is welkom.

Deze activiteit kadert in het overkoepelend Vlaamse initiatief ‘Europa in je buurt’ en is mogelijk gemaakt met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Vlaanderen (Hermes fonds) en de Europese Commissie. ‘Europa komt naar je toe’ is een organisatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in samenwerking met de stad Sint-Niklaas en Hogeschool Odisee. 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Heidi Tency Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Heidi Tency Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent