Europa komt naar je toe!

140 leerlingen uit verschillende Geraardsbergse basisscholen nemen deel aan Europa-evenement op woensdag 3 mei 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert op woensdag 3 mei 2017 een voormiddag gevuld met activiteiten rond Europa voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Ongeveer 140 leerlingen uit verschillende Geraardsbergse basisscholen nemen deel. De aanleiding van het Europa-evenement is de Dag van Europa op 9 mei. 

De kloof tussen Europa en de burger is nog nooit zo groot geweest. Het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen organiseert tal van activiteiten om die kloof kleiner te maken.  Met het event ‘Europa komt naar je toe’ laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met wat Europa betekent in hun dagdagelijks leven.  

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Europese samenwerking

Op 3 mei zetten we ook projecten in de kijker die Europese steun ontvangen. De Geraardsbergse mattentaarten hebben een rijke geschiedenis en zijn het eerste Vlaamse streekproduct met een Europese erkenning. Met het project “Geheimen van de mattentaarten” zet de stad Geraardsbergen dit rijke verleden in woord en in beeld opnieuw op de kaart en benut zo het grote toekomstpotentieel van dit culinair erfgoed. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor land- en tuinbouw

Naast het project ‘Geheimen van de mattentaarten’ ontvangt de stad Geraardsbergen ook Europese steun voor het EFRO-project CENTERPro. Dit bouwt het centrummanagement structureel en professioneel uit.

Praktisch

Wanneer: woensdag 3 mei van 9.30 tot 11 uur

Waar: Koetshuis Abdijstraat in Geraardsbergen

Het evenement is beperkt tot de deelnemende scholen. De pers is welkom.

Gedeputeerde Geert Versnick zal aanwezig zijn om 10.45 uur.

Deze activiteit kadert in het overkoepelend Vlaamse initiatief ‘Europa in je buurt’ en is mogelijk gemaakt met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Vlaanderen (Hermes fonds) en de Europese Commissie. ‘Europa komt naar je toe’ is een organisatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in samenwerking met de stad Geraardsbergen.

Informatiepunt Europa Direct wordt 20 jaar

Het Informatiepunt Europa Direct is hét aanspreekpunt voor alle informatie over de Europese Unie, en een initiatief van de Europese Unie, Buitenlandse Zaken en het provinciebestuur. Men kan er niet alleen terecht voor informatie over Europa, het Informatiepunt organiseert ook tal van activiteiten. 2017 is een feestjaar. Dan blaast het Informatiepunt 20 kaarsjes uit. Meer info volgt binnenkort. 

 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Heidi Tency dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Heidi Tency dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent