Skip to Content

Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseert vier avondlezingen over Europa

Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseert sinds een aantal jaren, in samenwerking met de Universiteit Gent, lezingen over Europese thema’s. In november en december staan er opnieuw vier avondlezingen op het programma. De focus ligt op het investeringsplan Next Generation EU, een ambitieuze Green Deal, de garantie op een meer duurzame voedselketen en de Conferentie over de Toekomst van Europa. Registreren voor deze avondlezingen is gratis maar noodzakelijk.

9 november 2021, 19.00 - 20.30 uur

Conference on the Future of Europe: More than just a talking shop? (deze lezing is in het Engels)

 • Andris Gobiņš: EESC, voorzitter Europese beweging Letland
 • Stefaan De Rynck: Hoofd van de Vertegenwoordiging van de EC in België

Moderator

Prof. Dr. Fabienne Bossuyt, UGent

23 november 2021, 19.00 - 20.30

From Farm to Fork: Trading sustainable food? (deze lezing is in het Engels)

 • Stephanie Ghislain: Eurogroup for Animals

Moderator

Prof. Dr. Jan Orbie, UGent

29 november 2021, 19.00 - 20.30 uur

The European Green Deal: Fighting for our Future?

 • Sara Matthieu: Europees Parlementslid, Groen

Moderator 

Dr. Thomas Jacobs, UGent

21 december 2021, 19.00 - 20.30 uur

Belgisch herstelplan / NextGeneration EU: een game changer voor de EU?

 • Thomas Dermine: Staatssecretaris voor Relance
 • Prof. Dr. Koen Schoors: Econoom, UGent

Moderator

Prof. Dr. Ferdi De Ville, UGent

Programma 

 • 19 uur: verwelkoming
 • 19.10 uur: aanvang van de lezing
 • 19.50 uur: gemodereerd debat
 • 20.10 uur: mogelijkheid tot vraagstelling
 • 20.30 uur: einde lezing - receptie aangeboden door Europa Direct Oost-Vlaanderen

Locatie

De lezingen zullen plaatsvinden in de Provincieraadzaal van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Alle lezingen zijn ook online te volgen.

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan via deze link. Registreren voor deze avondlezingen is gratis maar noodzakelijk.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Europa Direct Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Europa Direct Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent