Skip to Content

Europa Direct Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe podcastreeks Europa! Hoezo?

Dé Europese podcast met Freek Braeckman, Pascal Braeckman en Machteld Boussemaere te beluisteren vanaf woensdag 24 maart

Voor haar tweede podcastreeks, getiteld 'Europa! Hoezo?', deed het informatiepunt Europa Direct Oost-Vlaanderen een beroep op de bekendste klankman van Vlaanderen, Pascal Braeckman. Samen trokken ze de straat op en vroegen ze de Oost-Vlaming naar hun mening over Europa. Met Freek Braeckman als gastheer en Machteld Boussemaere als Europa-expert brengen ze Europa op een luchtige, toegankelijke en heldere manier.

"Deze podcast belicht onder meer het ontstaan van Europa en de betekenis achter Europese symbolen. Daarnaast krijgt de luisteraar een blik achter de schermen op de grootste crisissen en successen uit de Europese geschiedenis. Zo brengt het informatiepunt Europa opnieuw dichter bij de Oost-Vlaamse Europeaan."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

Praktisch

Vijf weken lang lanceert de Provincie Oost-Vlaanderen elke woensdag een nieuwe episode van Europa! Hoezo? De podcast beluisteren kan via de website van Informatiepunt Europa Direct. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent