Erfgoedsprokkel legt de link tussen kasteel en dorp van Laarne

Op dinsdag 27 juni werd in Laarne de 53ste Erfgoedsprokkel voorgesteld. De Erfgoedsprokkels zijn een reeks van Provincie Oost-Vlaanderen die beknopt cultuurhistorische uitleg geven over een plek. Die info combineren ze vaak met een wandeling of fietstocht. Dat was precies waar de sitebeheerder van het Kasteel van Laarne naar op zoek was, om tegemoet te komen aan de vraag van bezoekers om aansluitend op hun kasteelbezoek een wandeling te doen in het dorp. En meteen ook de historische link tussen kasteel en dorp benadrukken.

“Met deze Erfgoedsprokkel willen we zoals altijd een prachtige erfgoedplek zoals Laarne bij een nog groter publiek bekendmaken. Voor zij die al een bezoek brachten aan het kasteel vormt de sprokkel een mooie aanvulling met boeiende historische wetenswaardigheden. Voor wie nog aarzelt op de drempel van het kasteel hopen we dat de verhalen smaken naar meer en dat zij misschien toch overtuigd geraken om de poort binnen te stappen en de binnenzijde van het kasteel te bezichtigen.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Een sprokkel geschiedenis

Het waterkasteel van Laarne spreekt tot ieders verbeelding. Het is inmiddels meer dan 700 jaar geleden dat de heer van Laarne hier een versterkte burcht liet optrekken om zijn macht en prestige te onderstrepen. Door de eeuwen heen evolueerde het kasteel tot zijn huidige vorm.

De oorspronkelijke toegang tot het kasteel is niet deze die we vandaag kennen, maar was aan de huidige achterzijde van het kasteel. In de 17de eeuw besloot Gerard van Vilsteren, eigenaar en later baron, om de hoofdingang te verleggen met zicht naar het dorp en naar de kerk. Kasteel en kerk werden verbonden door een lange dreef, de Kasteeldreef. Het kasteel en dorp van Laarne staan sindsdien nog meer met elkaar in relatie.

Een uitgebreid aanbod om het verleden te beleven

Het Kasteel van Laarne heeft al een uitgebreid en boeiend aanbod voor hun bezoekers. Er is een programma voor jong en oud, toevallige passanten, erfgoedliefhebbers, kunstminnaars en jonge gezinnen. Kortom voor ieder wat wils. Wat wel nog ontbrak in het aanbod was een boeiend verhaal over de relatie tussen kasteel en dorp. Zo groeide het idee voor een nieuwe Erfgoedsprokkel.

Een nieuwe, mooie erfgoedroute

Véronique Lambert, de sitebeheerder van Herita, stippelde een nieuwe route uit. Op verschillende locaties komen verhalen van het kasteel en het dorp tot leven. Zo kom je onder meer te weten dat de belegering van een burcht geen sinecure was, wat er ooit allemaal in de moestuin van het kasteel stond en wat er juist gebeurde met de heks Janne Callens. De sprokkel brengt je langs de kerk, de oude pastorie, de onderpastoorwoning en twee hoeves langs de kasteeldreef, met elk hun boeiend verhaal en hun link met het kasteel. Ook het groene erfgoed wordt niet vergeten – denken we maar aan één van de lindes op de erekoer die misschien wel teruggaat tot de 17de eeuw!

De Erfgoedsprokkel ‘Laarne - Kasteel en dorp’ is in fysieke vorm verkrijgbaar in het Kasteel van Laarne (€2). Je kan de Erfgoedsprokkels ook gratis downloaden van de provinciale website: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Kasteel van Laarne
Op een boogscheut van Gent vind je het schitterende Kasteel van Laarne, één van de mooiste en best bewaarde waterkastelen van het land. De eerste steen werd meer dan 700 jaar geleden gelegd!
www.herita.be
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent