Skip to Content

Erfgoedsites Provincie Oost-Vlaanderen nemen deel aan Open Monumentendag

zondag 11 september 2022

Op zondag 11 september is het Open Monumentendag en ook Provincie Oost-Vlaanderen biedt heel wat mooie activiteiten aan:

  • Monumentenwacht zorgt voor openstellingen in Merelbeke rond de thema’s glas en duurzaamheid verbonden door een fiets- en wandelroute;
  • in Velzeke is er re-enactment van de Eerste en Tweede Wereldoorlog;
  • in Ename ontdek je o.a. dat de monniken duurzaam leefden in de middeleeuwen;
  • op de Scheepswerven Baasrode is er een nieuwe tentoonstelling over het jagen van schepen;
  • de provinciale molens, een schoolvoorbeeld van duurzaamheid, verwelkomen bezoekers met open armen.

"Open Monumentendag is een ideale gelegenheid om onze erfgoedsites nog meer dan anders te laten bruisen van het leven. De geschiedenis komt er tot leven voor je eigen ogen en je krijgt er allerlei interessante inzichten. Warm aanbevolen!"

gedeputeerde  An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Gla(n)srijk Merelbeke met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen

In 2022 is het driemaal feest: architect-glazenier Arthur Verhaegen werd 175 jaar geleden geboren, Atelier Mestdagh bestaat 75 jaar én Monumentenwacht Oost-Vlaanderen 30 jaar. De handen werden in elkaar geslagen en samen werd een mooi aanbod voor Open Monumentendag uitgewerkt. Er zijn verschillende openstellingen in Merelbeke rond de thema’s glas en duurzaamheid, verbonden door een wandelroute van 5 km en een fietsroute van 15 km. Zo kan je in de Sint-Pietersbandenkerk zowel de glasramen van het atelier van Arthur Verhaegen en Jean-Baptiste Bethune bewonderen, als de kruisweg in glas van Atelier Mestdagh. De monumentenwachters van de Provincie vertellen hoe je de 'schatten' die ze vonden op zolder duurzaam kan bewaren, evenals het kerkgebouw op zich en het funerair erfgoed waaronder het familiegraf van de familie Verhaegen op het kerkhof. Gemeente Merelbeke geeft uitleg over de plannen voor de tramstelplaats, de tuin van het kasteeldomein Blauwhuys staat open, in WZC Berkenhof sta je oog in oog met een boomstamwaterput van meer dan 1000 jaar oud, Atelier Mestdagh dompelt je onder in een wereld van licht en kleur, van traditie en vernieuwing en nog veel meer.

Download de brochure met de stops en de wandel- en fietsroute van de website van de Provincie www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag.

Wereldoorlogen in het Archeocentrum Velzeke

Open Monumentendag is in het Archeocentrum Velzeke zo leuk dat deze twee dagen duurt, zaterdag 10 èn zondag 11 september. Na twee jaar coronastop is het dit jaar opnieuw tijd om de geschiedenis tot leven te brengen. Deze keer geen Romeinse, maar wel Belgische, Britse, Franse en Duitse militairen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die neerstrijken in het Archeopark. Vergaap je aan allerlei rollend en vliegend materieel. Op zondagnamiddag brengen stuntpiloten in de lucht boven het Archeocentrum hun ode aan de loopings van Adolphe Pégoud op de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. Voor al wie zich nog jong van geest voelt, zijn er workshops met LegoMaster-archeoloog-luchtvaartfanaat David Vanhee om vliegtuigen in Lego (TM) te bouwen. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de tentoonstelling ‘Over vliegen, vallen en… opgraven! Luchtvaartarcheologie in Vlaanderen’ die er loopt en tijdens dit weekend uitzonderlijk gratis te bezoeken is. Maar ook de vaste waarden zijn present: live opgravingen van Romeins Velzeke en rondleidingen tot achter de schermen van het depot.

Alle info vind je op www.archeocentrumvelzeke.be en www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag.  

Proeven van de natuur op de Erfgoedsite Ename

Wandel door de groentetuinen van abt De Loose. Ontdek bij De Foodarcheoloog wat de monniken aten. Maak zelf zaadbommetjes, een insectenhotel en een kruidendrankje met Kruiden Claus. Met de re-enacters van De Liebaart en het Middeleeuws Collectief, en de muziek van duo Ultreya, waan je je in de middeleeuwen. Duik je graag nog dieper de geschiedenis in? Volg dan de gidsen in de Sint-Laurentiuskerk vlakbij en op een virtuele toer van het Archeopark. Of herontdek de permanente collectie in het pam Ename. Centraal ontmoetingspunt? De gezellige tuinbar!

Ook voor kinderen is er een uitgebreid aanbod: ze boetseren hun eigen droomplek op De Rode Aarde en luisteren bij de Floroofoon naar de fluisterverhalen van Puurlain. Er is grime en een springkasteel. Of beleef de tentoonstellingen met de kinderpakketten ‘Spoorzoekers junior’ en de Florient-zoektocht. Want 11 september is de laatste dag van de tentoonstellingen 'Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht' en 'Planten persen & landschappen lezen. Over herbaria, groen van toen en 12.000 jaar Bos t'Ename'. Grijp je kans om ze toch nog te bezoeken!

Voor de gelegenheid is de hele Erfgoedsite Ename die dag gratis toegankelijk!
Alle info vind je op www.pam-ename.be en www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag.

Op sleeptouw in de Scheepswerven Baasrode

Op Open Monumentendag is er uitzonderlijk gratis toegang tot de Scheepswerven Baasrode. Speciaal voor de gelegenheid werd er een nieuwe tentoonstelling gemaakt over het ‘jagen’ van schepen en de verschillende types van sleepschepen. Wist je dat het voorttrekken van het schip vaak een klusje voor de vrouw van de schipper was en dat zo de ‘jaagpaden’ ontstonden? Verken deze openluchtexpo op eigen houtje of laat je ‘op sleeptouw nemen’ door een gids. Laat je ondertussen ook verwonderen door de demonstraties van de vzw School voor Scheepsmodelbouw en bezoek de vzw Scheepvaartmuseum in de meesterwoning van de scheepswerven. Kortom, verken de hele erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, een indrukwekkende tijdscapsule in het Unesco Global Geopark Schelde Delta in oprichting.

Alle info vind je op www.scheepswervenbaasrode.be en www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag.

Demonstraties in de provinciale molens

Een voorbeeld van duurzaamheid, dat zijn de Oost-Vlaamse historische molens: met wind- en waterenergie produceren enthousiaste vrijwilligers biomeel in een korte keten. Zo zullen deze monumenten nog jaren het landschap kunnen sieren. Onze molenaars en molengidsen vertellen je er graag alles over op de provinciale molens: de watermolen Zwalmmolen in Munkzwalm en de windmolens Meuleken 't Dal in Zingem, de Windekemolen in Balegem, de Fauconniersmolen in Lede en de in 2020 gerestaureerde Roomanmolen in Sint-Gillis-Waas. Ze geven demonstraties en laten je proeven. Extra tip: over de Roomanmolen kwam onlangs een mooie en boeiende brochure uit. Download hem van de website van de Provincie op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Alle info vind je op www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent