Skip to Content

Erfgoedredders van basisschool Sint-Vincent in Deftinge planten vredesboom

donderdag 28 november 2019 om 9 uur in Deftinge (Lierde)

Op donderdag 28 november 2019 komen leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool Sint-Vincent in Deftinge (Lierde) in actie. Als volleerde erfgoedredders planten ze een vredesboom bij het ontmoetingscentrum de Kommalier. Dit is een tweede erfgoedactie, na die van basisschool De Kei eerder dit jaar. Beide projecten waren de uitkomst van het coachingstraject Erfgoedredders van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Programma:

  • 9 - 10 uur: leerlingen planten vredesboom
  • 10 - 10.30 uur: leerlingen proeven lindethee
  • 10.30 - 11.30 uur: 'Planten, zaden en vruchten en uitleg over toponiemen (namen op basis van de linde)' door Marc Maroye van de Heemkundige Kring

Pers is welkom. 

Locatie: Kruisstraat 1A in Deftinge

Lindeboom is levend erfgoed

De juffen van het vierde leerjaar van de basisschool Sint-Vincent uit Deftinge kozen om rond levend erfgoed te werken. Ze konden daarvoor o.a. een beroep doen op de experten van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de steun van de gemeente Lierde en EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen).

“Levend erfgoed is immers voor velen een onbekend begrip”, zegt Anne Holvoet van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Op de speelplaats van de school staat een oude lindeboom, een mooi voorbeeld van levend erfgoed. Het parkje aan het ontmoetingscentrum de Kommalier ging net heraangelegd worden. November is niet alleen een ideale maand om een boom te planten, het is ook de maand van de herdenking van de Wapenstilstand. Een link was snel gemaakt: een vredesboom planten. Marc Maroye van de heemkundige kring geeft ook uitleg over toponiemen, namen die teruggaan op de lindeboom. De kinderen, en ook hun ouders, worden zo gestimuleerd om zelf actief erfgoedzorger te worden.

Het project Erfgoedredders

De boomplantactie is een resultaat van het traject Erfgoedredders waarmee Provincie Oost-Vlaanderen leerkrachten coacht om met hun leerlingen aan de slag te gaan rond erfgoed uit de omgeving. ‘Buurten met erfgoed’ heet deze methodiek die omgevingsonderwijs koppelt aan erfgoededucatie.

“Omgevingsonderwijs en erfgoededucatie zijn geen gemakkelijke opdrachten voor leerkrachten. Maar het waardevolle aan deze manier van werken is dat de leerkrachten een project hebben dat past bij hun eigen stijl, bij hun leerlingen en bij het lokale erfgoed en dat ze blijvende contacten met erfgoed- en landschapsdeskundigen leggen.”

Annemie Charlier, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed

Provinciale consulenten, lokale heemkundigen, ... brengen de leerkrachten in contact met het erfgoed uit de omgeving van de school (kerken, kloosters, kapellen, begraafplaatsen, molens, trage wegen, bomen, ruïnes, …). Daarna kiezen de leerkrachten zelf waarmee ze aan de slag gaan en hoe.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent