Skip to Content

Erfgoedredders Stekene: Derde en vierde leerjaar Basisschool De Molenberg maken erfgoedtentoonstelling

In Basisschool De Molenberg in Stekene zijn de kinderen van het derde en vierde leerjaar heel trots op de erfgoedtentoonstelling die ze gemaakt hebben. Juf Zulaika nam deel aan Erfgoedredders Stekene, een traject van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Erfpunt en de gemeente Stekene. Samen met juffen Angelique, Karen en Mélissa realiseerde ze met de kinderen deze erfgoedactie.

De kinderen van De Molenberg trokken erop uit in de dorpskom van Stekene en fotografeerden het erfgoed dat ze ontdekten. Terug op school werkten ze verder met de foto’s, die hen inspireerden tot heuse kunstwerkjes. Vandaag pakken ze uit met een originele tentoonstelling.

Door de pandemie moest het oorspronkelijke plan van een openbare tentoonstelling opgeborgen worden. Maar de tentoonstelling wordt uitvoerig gefotografeerd en het gemeentebestuur van Stekene zorgt voor een blijvende herinnering met een postkaartenreeks van de kunstwerken.

"De Provincie is heel erg begaan met haar erfgoed. Kinderen van jongs af aan bewust maken van de rijkdom om hen heen, zoals Erfgoedredders doet, vinden we één van onze opdrachten. Op die manier bekijken ze de schoolomgeving met andere ogen, ... erfgoedogen en dragen ze hun steentje bij aan de zorg voor erfgoed."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Erfgoedredders Stekene

Erfgoedredders Stekene brengt leerkrachten van verschillende basisscholen samen met erfgoedkenners, experten van de Provincie en Erfpunt, maar ook plaatselijke deskundigen van Heemkring d’Euzie of Boudelo abdij. Zo ontdekken ze het erfgoed in de schoolomgeving, krijgen ze coaching bij het organiseren van erfgoededucatie en werken ze met hun klas een erfgoedactie uit.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed en Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed en Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent