Skip to Content

Erfgoedredders Stekene: Basisschool 7-Sprong loopt Erfgoedwandeling Kemzeke in

Vandaag, dinsdag 1 juni, lopen de leerlingen van het zesde leerjaar van Basisschool 7-Sprong de Erfgoedwandeling Kemzeke in. Ze doen dit samen met gedeputeerde An Vervliet, burgemeester Stany De Rechter, schepen van Onderwijs Pieter De Witte, schepen van Toerisme Lorette De Permentier en enkele bedenkertjes van de zoektocht uit het derde en vierde leerjaar.

Deze spannende zoektocht in de dorpskom van Kemzeke is één van de resultaten van Erfgoedredders Stekene, een traject van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Erfpunt.

Erfgoedredders bundelt de krachten van leerkrachten en erfgoedspecialisten om met kinderen erfgoedacties in de schoolomgeving tot stand te brengen.

“Erfgoededucatie in het basisonderwijs is niet vanzelfsprekend. Daarom ontstond de idee om erfgoededucatie te koppelen aan omgevingsonderwijs, wat standaard in het pakket van de tweede graad basisonderwijs zit. Het is zo mooi om te zien hoe deze jonge kinderen nu met andere ogen naar hun omgeving kijken. Hier in Stekene is echt wel een erfgoedkiem gelegd met Erfgoedredders Stekene.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed.

 

Permanente zoektocht

Op initiatief van de gemeente Stekene en in samenwerking met de dienst voor Toerisme van Stekene en de Provincie Oost-Vlaanderen zal de zoektocht permanent worden aangeboden aan gezinnen, toeristen en wandelaars.

“De Erfgoedwandeling Kemzeke is een pareltje. Het zou jammer zijn om dit alleen aan de kinderen van de school te kunnen aanbieden. Daarom trokken we aan de kar om de zoektocht permanent te maken en via onze dienst voor Toerisme aan families en toeristen aan te bieden.”

Burgemeester Stany De Rechter en schepenen Lorette De Permentier en Pieter De Witte

“Erfgoedredders werd vorig schooljaar gehinderd door de eerste lockdown, maar wij gaven niet op en werkten dit schooljaar verder met de kinderen van het derde en het vierde leerjaar. Het was mijn stoutste droom dat deze zoektocht een blijvend karakter zou krijgen. Je moest eens weten hoe trots de kinderen zijn op wat ze gemaakt hebben!”

Juf Kathleen 

De Erfgoedwandeling Kemzeke is de eerste erfgoedactie die afgerond is. De andere deelnemende basisscholen van Stekene (De Molenberg, De 3 Beuken, Tuimelaar) zetten elk hun eigen project op poten. De komende weken en ook na de grote vakantie zullen ook zij ermee uitpakken.

Na Stekene zal Erfgoedredders naar andere Oost-Vlaamse gemeenten trekken om ook daar erfgoedacties te coachen. De methode van Erfgoedredders bestaat erin dat leerkrachten van verschillende scholen samen met een team van plaatselijke én professionele erfgoedkenners erfgoed in de gemeente gaan ontdekken.

Door erfgoedzorgers met leerkrachten rond de tafel te brengen, ontstaat er een mooie dynamiek waarbij erfgoedkennis en educatieve vaardigheden naadloos met elkaar versmelten. Het uiteindelijke doel van Erfgoedredders is leerlingen erfgoedwijsheid bijbrengen en hen een heuse erfgoedactie op het getouw laten zetten. En daar zijn ze in Kemzeke alvast heel goed in geslaagd!

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent