Skip to Content

Erfgoedredders Melle: De Gemeenteschool, Sint-Vincentius Melle-Gontrode en het College Melle zetten erfgoedacties op

Het gonst van de erfgoedbedrijvigheid in Melle. De Gemeenteschool, Sint-Vincentius Melle-Gontrode en het College Melle werken aan erfgoedprojecten in het kader van Erfgoedredders.

Erfgoedredders is een traject van de Provincie dat leerkrachten basisonderwijs en hun klas aanmoedigt en coacht om met erfgoed uit de schoolomgeving een erfgoedactie op het getouw te zetten.

"De Provincie brengt hen daarom in contact met eigen erfgoedexperten en specialisten van ter plaatse. Uit de samenwerking ontstaat een geweldige dynamiek met stuk voor stuk mooie erfgoedacties als resultaat."

 gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed 

En die erfgoedacties zijn stuk voor stuk originele bijdragen om het plaatselijke erfgoed beter bekend te maken.

Erfgoedfilm Brouwerij Huyghe

Meester Thorwald van de Gemeenteschool legt in het bruine decor van Brouwerij Huyghe de laatste hand aan een heuse erfgoedfilm. Acteurs zijn de kinderen van het vijfde leerjaar, met wie Thorwald vorig schooljaar deze erfgoedactie opstarte. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een toneelstuk op te voeren over historische Mellenaren tegen de achtergrond van het Melse erfgoed. Omdat de pandemie een publiek optreden niet toeliet, werd het script omgezet in een filmscenario. Dat wordt nu ingeblikt en later wordt bekeken hoe en waar de film vertoond wordt.

Quiz vliegveld Gontrode

Sint-Vincentius Melle heeft heel wat in petto, maar zal de erfgoedplannen pas in het volgende schooljaar ten uitvoer brengen. Sint-Vincentius Gontrode trekt met Juf Ilka en het derde en vierde leerjaar naar het vliegveld van Gontrode. Wat daar tijdens de Eerste Wereldoorlog allemaal gebeurd is, hebben de kinderen verwerkt in een quiz. Ze maakten foto’s en tekeningen met de juiste antwoorden. Met QR-codes zal elke bezoeker van het vliegveld ze kunnen bekijken en zo het antwoord op de vragen vinden. Als alles goed gaat, zal de quiz een permanent karakter krijgen met de Erfgoedapp.

Musical gloriette van het College

In het College Melle was het enthousiasme van meester Bert en zijn klas niet te stuiten. Zij hadden hun oog laten vallen op de gloriette van het College. Ze bouwden maquettes, ruimden de overwoekerende planten weg en ontdekten zowaar een compleet vergeten Maria-grot. Bert sloeg met de kinderen aan het metselen om de afgebrokkelde lavastenen opnieuw vast te zetten. En passant vertelde hij de verhalen van Jan De Lichte wat de klas dan weer inspireerde tot een musical. Er werd gekampeerd bij de gloriette en in plaats van de musical op te voeren voor publiek, heeft Bert alles gefilmd en voor elk kind op usb gezet. Een boekje met alle uitleg bij Erfgoedredders College zal een blijvende herinnering zijn voor deze kinderen aan een fantastische erfgoedactie.

Erfgoedredders Melle

Voor Erfgoedredders Melle werkte de Provincie samen met het gemeentebestuur, een monumentenwachter, Viersprong, het Gemeentelijk Museum, Heemkundige Kring De Gonde, bosgidsen ‘t Aelmoes van het Aelmoeseneiebos, Regionaal Landschap Schelde Durme en een plaatselijke kenner van het vliegveld van Gontrode. Waar mogelijk zullen de erfgoedacties een permanent karakter krijgen, zodat het erfgoed nog beter bekend gemaakt wordt, ook buiten de schoolpoort.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent