Erfgoedredders Haaltert laat kinderen erfgoed ontdekken

Dinsdag 18 juni 2024 - Dinsdag 18 juni was voor 222 schoolkinderen van drie scholen in Haaltert een grote dag. Ze namen het afgelopen schooljaar deel aan het traject Erfgoedredders en werden hiervoor beloond met de muzikale voorstelling 'On(t)roerend erfgoed' van Fijnbesnaard & compagnie in Centrum De Kouter. Het was het slotstuk van een begeleidingstraject van de Provincie Oost-Vlaanderen voor leerkrachten van het derde en vierde leerjaar.

Erfgoedredders

Kinderen die erfgoed redden, kan dat? Jawel! Via Erfgoedredders worden leerkrachten gedurende vier sessies begeleid door een team van erfgoedspecialisten. Ze worden voorbereid om erfgoededucatie te brengen in de klas en om een heuse erfgoedactie op het getouw te zetten.

De juffen van VBS De Bloesem ontwikkelden met hun leerlingen de interactieve ‘Kapelletjeswandeling’ en ondernamen actie om de eigenaars aan te sporen tot een goed onderhoud. De leerkrachten van BS De Krekel doken in het verleden met een leerwandeling en een woordpuzzel. VBS Sint-Gorik pakt tijdens de laatste schoolweek uit met een zoekwandeling met escaperoomgehalte getiteld ‘Red erfgoed in Haaltert’.

“Er zijn uit deze editie van Erfgoedredders drie mooie projecten uit de bus gekomen. Bij de Kapelletjeswandeling van VBS De Bloesem hielpen wij vanuit de Provincie om QR-codes langs het traject te plaatsen, zodat iedereen de wandeling kan doen en de informatie op zijn smartphone kan vinden. Het is altijd fijn als er een erfgoedspoor zichtbaar blijft nadat ons Erfgoedredders-team in een gemeente is gepasseerd.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Samenwerken loont

Erfgoedredders vindt elk jaar in een andere gemeente plaats. Dit schooljaar was Haaltert aan de beurt en is er nauw samengewerkt met Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Solva, Erfgoedcel Denderland en het gemeentebestuur van Haaltert.

“Vanuit het gemeentebestuur vonden we het belangrijk om dit provinciale project te ondersteunen. Het is voor de kinderen een unieke kans om hun gemeente beter te leren kennen en voor de leerkrachten een welkome ondersteuning om erfgoed in de les te introduceren.”

​schepen Bart Ottoy

Niet alleen de scholen werkten samen, ook erfgoeddeskundigen en leerkrachten vormden een hecht team. Coaches Els Otte en Leen Vandaele betrokken erfgoeddeskundigen Nele De Cocker (provinciebestuur), Michael Van Houtte (Erfgoedcel Denderland), Raphaël De Mey (Solva), Willy De Loose (Heemkring Haaltert), Rik De Schepper (Mini Museum Mussenzele), Hans De Smet (Natuurpunt) en Hubert Verheijen (beiaardier).

Voor het lokale bestuur namen Sofie Van Melkebeke en Iñez Roelant deel. Nu al is duidelijk dat de samenwerking hier niet ophoudt en in de toekomst wordt verdergezet bij erfgoededucatie.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent