Skip to Content

Erfgoedredders: Derde leerjaar Visitatieschool Baasrode maakt 'Trivial Pursuit Baasrode'

spel over plaatselijk erfgoed

De kinderen van het derde leerjaar van de Visitatieschool in Baasrode speelden op donderdag 23 juni 2022 ‘Trivial Pursuit Baasrode’, een spel over plaatselijk erfgoed dat ze zelf gemaakt hebben.

Hun juffen Evelien en Sarah namen deel aan Erfgoedredders, een coachingtraject van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze werden door een team van erfgoedspecialisten begeleid om erfgoededucatie in de klas te brengen en een heuse erfgoedactie op het getouw te zetten.

Ook gemeentelijke basisschool De Schakel van Baasrode nam deel aan Erfgoedredders en zal in september uitpakken met een andere erfgoedactie.

"Toch spannend! En wat een leuk idee om de erfgoedlessen in een spel te gieten. Dit lijkt me de ideale manier om kinderen al op heel jonge leeftijd erfgoed in hun omgeving te doen ontdekken en te leren waarderen. Zo worden de Erfgoedredders van morgen gekweekt."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Erfgoedredders

Erfgoedredders strijkt elk schooljaar neer in een andere gemeente en brengt leerkrachten van de tweede graad basisonderwijs uit verschillende scholen samen met erfgoeddeskundigen. In Baasrode kon men rekenen op het Regionaal Landschap Schelde Durme, IOED Schelde Durme, de vereniging 1200 jaar Baasrode, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en uiteraard de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. Allemaal erfgoedkenners die de leerkrachten met raad en daad bijstonden om het erfgoed van Baasrode te ontdekken en om de tofste manieren te bedenken om er in de klas mee aan de slag te gaan.

De twee Erfgoedredders-coaches van de provinciale dienst Erfgoed hebben alles in goede banen geleid en zorgen voor het bestendigen van de samenwerking tussen erfgoeddeskundigen en leerkrachten. Want ook de volgende schooljaren zal dit team van Erfgoedredders beslist nog bij elkaar te rade gaan om erfgoededucatie in de klas te brengen en nieuwe erfgoedprojecten op het getouw te zetten. De erfgoedtoekomst van Baasrode is verzekerd!

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent