Erfgoedredders De Pinte: leerlingen stellen Erfgoedtour voor

Donderdag 14 september was voor 180 schoolkinderen van De Pinte een grote dag. De leerlingen uit het derde en vierde leerjaar stelden het afgelopen schooljaar een Erfgoedtour in De Pinte samen en konden die eindelijk voorstellen aan het publiek. Voortaan kan iedereen via de ErfgoedApp en een QR-code meegenieten van hun filmpjes, opdrachten en spelletjes waarmee zij het Pintse erfgoed presenteren.

Om de lancering van de Erfgoedtour te vieren, genoten de schoolkinderen van de muzikale voorstelling 'On(t)roerend erfgoed' van Fijnbesnaard & compagnie in het OC Polderbos. 

Erfgoedredders

Hoe kwam de Erfgoedtour tot stand? Alle vijf de basisscholen van De Pinte en deelgemeente Zevergem namen deel aan Erfgoedredders. Dat is een coachingtraject van de Provincie Oost-Vlaanderen waarin de leerkrachten door een team van erfgoedspecialisten worden begeleid om erfgoededucatie in de klas te brengen en een heuse erfgoedactie op het touw zetten.

“Toen Erfgoedredders een paar jaar geleden werd voorgesteld op de Erfgoedraad van De Pinte, was er meteen heel veel enthousiasme om hieraan deel te nemen en om vanuit de plaatselijke erfgoedorganisaties een brug te slaan naar de scholen. 

Kristof Agache, schepen voor Onroerend Erfgoed

Erfgoedredders vindt elk jaar in een andere gemeente plaats. Vorig schooljaar was De Pinte aan de beurt. Er werd nauw samengewerkt met IOED Leie Schelde, cultuurregio Leie Schelde en het gemeentebestuur van De Pinte. Vrije Basisschool De Pinte, De Kleine Prins, De Blije School, de Vrije Basisschool Zevergem en Leefschool de Boomhut namen allemaal deel.

Samenwerking loont

Bij Erfgoedredders krijgen de deelnemende leerkrachten van het derde en vierde leerjaar de opdracht om met de steun van erfgoeddeskundigen een erfgoedactie uit te werken met de klas of de school.

“Deze editie van Erfgoedredders in De Pinte is heel bijzonder omdat de deelnemende leerkrachten en hun leerlingen van het derde en vierde leerjaar over de schoolgrenzen heen hebben samengewerkt aan één grote Erfgoedtour De Pinte. Vanaf vandaag kan iedereen de Erfgoedtour beleven met de smartphone en de gratis ErfgoedApp.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Beleven is wel het juiste woord, want de kinderen verrassen je met leuke filmpjes, heerlijke geschiedenislesjes en zelfs een vrolijk ‘De Pinte-lied’. Via de aanwijzingen in de ErfgoedApp kan je de volledige tour afleggen langs 10 erfgoedplekken. Of je scant af en toe een QR-code als je er eentje passeert en tijd hebt voor een leuke opdracht of een verhaal uit het verleden.

De Provincie zorgde als initiatiefnemer van Erfgoedredders voor de uitwerking van de Erfgoedtour in de ErfgoedApp, in nauwe samenwerking met IOED Leie Schelde en cultuurregio Leie Schelde. Het gemeentebestuur plaatste QR-codes op de verschillende erfgoedplekken.

“Vanuit het gemeentebestuur vonden we het belangrijk om dit provinciale project te ondersteunen. Wanneer dan ook nog bleek dat Erfgoedredders een blijvend spoor zou nalaten in onze gemeente, lieten we de QR-codes bij de erfgoedplekken al te graag plaatsen om zo het resultaat van dit mooie project te delen met alle inwoners en bezoekers van De Pinte.”

Willem Rombaut, schepen voor Cultuur en Erfgoed

Wordt vervolgd

Niet alleen de scholen werkten samen, ook erfgoeddeskundigen en leerkrachten vormden een hecht team. Coaches Els Otte en Leen Vandaele betrokken erfgoeddeskundigen Johan Van Twembeke en Carlos Vermeiren (Heemkring Scheldeveld), monumentenwachter Philippe Decavel, erfgoedconsulenten Martine Pieteraerens, Emmy Beyls en Stefanie Hap en natuurdeskundige Paul Van den Bremt.

Wim Aers deelde zijn erfgoedkennis over Zevergem met de leerkrachten van de Vrije Basisschool Zevergem. Voor het gemeentebestuur namen Antoon Naert en Laure Messiaen deel. Nu al is duidelijk dat de samenwerking hier niet ophoudt en verdergezet wordt bij erfgoededucatie in de toekomst. 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent