Skip to Content

Erfgoedprijs 2021 naar Huis Beaucarne Ename en oproep kandidaturen Erfgoedprijs 2022

Tuin Huis Beaucarne bekoort jury

Zaterdag 19 maart, bij het ontluiken van de lente, werd de Erfgoedprijs 2021 van de Provincie Oost-Vlaanderen met als thema landschap & houtig erfgoed uitgereikt aan Huis Beaucarne (Ename) voor hun tuin. Tegelijk lanceerde het provinciebestuur de oproep naar kandidaten voor de Erfgoedprijs 2022 met als thema: herbestemming, de opvolger van de Architectuurprijs. Er hoort een bedrag van 10 000 EUR bij.

"We willen met onze Erfgoedprijs een meerwaarde zijn voor erfgoedzorgers die goed bezig zijn. De tuin van Huis Beaucarne heeft de juiste ingrediënten: uniek bewaard erfgoed, bevlogen erfgenamen, advies van diverse experten, blik naar buiten. Die mix maakt dat eens je door de poort stapt, je meegenomen wordt in een enthousiasmerend verhaal. Hopelijk vinden we een even opmerkelijke laureaat voor onze nieuwe Erfgoedprijs 2022 – herbestemming"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

 

De tuin van Huis Beaucarne in Ename

Huis Beaucarne kwam als winnaar uit de bus voor hun werking om hun tuin te bewaren en open te stellen. Het verhaal van Huis Beaucarne begint in 1748 toen de burgemeester van Ename daar een woning kocht voor zijn gezin. Tot op de dag van vandaag wonen er nazaten van deze familie die de woning en de tuin verzorgen en er hun ‘laag’ aan toevoegen.

De sfeervolle grote tuin heeft o.a. een koer, rozenperk, rotstuin, siertuin, moestuin, boomgaard en keukenhof. Er loopt een beekje dat vroeger de abdij van Ename voorzag van water. Heel wat decoratieve elementen in de tuin zijn ook afkomstig van de abdij. Er staan enkele merkwaardige gebouwen. Meest opvallend een 18de-eeuwse druivenserre die uniek is in Vlaanderen. Binnenin druivelaars die de 19de-eeuwse druivenluisplaag overleefden. Verder ook enkele exotische aanplantingen, o.a. een reusachtige 18de-eeuwse Taxodium (moerascypres). De tuin imponeerde vroeger al en was dan ook steeds een geliefde locatie voor feesten en foto’s van de lokale gemeenschap.

Gepassioneerde erfgenaam Julien Fornari richtte samen met zijn verloofde Lena Vastesaeger een vzw op om het huis en de tuin te bewaren en open te stellen. Ze maakten een beheersplan en krijgen intensieve professionele begeleiding van diverse experten. Met hun twee onderhouden ze huis en tuin. Ooit waren hiervoor zeven hoveniers nodig.

Met het winnen van de provinciale prijs voor een erfgoedlandschap zetten ze een familietraditie verder: al in de 19de eeuw won een Beaucarne heel wat prijzen en onderscheidingen voor het opkweken van exotische planten zoals orchideeën en jawel, de Beaucarnea Recurvata. De serres van Huis Beaucarne behoorden toen tot de mooiste van Vlaanderen, de tuin was op zijn hoogtepunt. Het is bovendien uniek dat dit zo bewaard gebleven is èn dat het publiek dit kan bezoeken.

De jury van de provinciale Erfgoedprijs 2021 bestond uit: Bram Delamaillieure (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen), Koen Himpe (Agentschap Onroerend Erfgoed), Ralph Maréchal (Regionaal Landschap Meetjesland), Eliza Romeijn-Peeters (Regionaal Landschap Schelde Durme) en Annelies Van Caeneghem (UGent).

Meer weten? Lees de kleine erfgoedgids ‘Huis Beaucarne te Ename’  of bezoek Huis Beaucarne. Vanaf 2 april is er ook de tentoonstelling ‘Planten persen & landschappen lezen’ in het Erfgoedcentrum van de provinciale erfgoedsite Ename in het Erfgoedcentrum.  

Nieuwe Erfgoedprijs voor een herbestemming

Vanaf nu zijn er ook kandidaturen welkom voor de Erfgoedprijs 2022 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze prijs is de opvolger van de vroegere provinciale Architectuurprijs. Het thema is ‘herbestemming’.

Creëerde je een gezellige gezinswoning in een historisch gebouw? Vestigde je horeca in een molen, schip of ander monument? Gaf je een passende herbestemming aan een kerk? Blies je nieuw leven in een fabriek of kazerne? Dit alles met respect voor de geschiedenis en een visie op de toekomst?

In de jury zetelen Marc Dubois, Hera Van Sande, Dimitri Minten, Barbara Van der Wee en Koen Van Synghel. Zij geven een advies aan de deputatie. De winnaar wordt in het najaar bekend gemaakt.

Het prijsgeld van 10 000 EUR gaat naar een duo van architect en bouwheer. 

Het formulier om in aanmerking te komen, is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs. De deadline hiervoor is 30 juni.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent