Skip to Content

Energieambassadeurs werken mee aan een duurzame energietransitie!

Voor het vijfde jaar op rij konden Oost-Vlaamse organisaties zoals lokale besturen, scholen, verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de Provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet meebouwt aan een duurzame energietransitie.

De subsidie kadert in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te zijn tegen 2040.

Het provinciebestuur selecteerde negen projecten tot Energieambassadeur 2022 voor een totaal subsidiebedrag van 161 938 EUR.

“Als overheid is het onze taak de energietransitie te faciliteren. Samen met bedrijven, besturen, verenigingen, inwoners voeren we de energietransitie uit. In deze lichting Energieambassadeurs komen vooral projecten van  lokale ondernemingen en KMO’s als Energieambassadeur in beeld. Dat bewijst dat de energietransitie in Oost-Vlaanderen volop aan de gang is."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

Het provinciebestuur ondersteunt deze projecten niet alleen financieel; het zorgt ook voor expertise en het delen van kennis. Ieder project krijgt een meter of peter vanuit het provinciebestuur toegewezen. Die ondersteunt gedurende het projectjaar de organisaties en begeleidt hen bij de concrete uitwerking van het energieproject.

Laureaten Energieambassadeur 2022

 1. Met het project ‘Papillon’ wil Interwaas in de Wase regio 150 energieverslindende huishoudtoestellen bij kwetsbare gezinnen vervangen door energiezuinige toestellen. Dat loopt via een leasecontract binnen het circulair businessmodel van elektrofabrikant Bosch. Interwaas werkt hiervoor onder meer samen met Samenlevingsopbouw, ABBLO vzw en de OCMW’s van Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.
   
 2. Met drie gelijkaardige projecten inzake ‘Energiecoaching voor KMO’s’ willen stad Ronse, stad Zottegem en de gemeente Denderleeuw in totaal 50 ondernemingen individueel begeleiden. De energiescans en -coachingstrajecten brengen mogelijke energiewinsten in kaart. Vervolgens worden de ondernemingen geadviseerd en begeleid bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Het doel is 15% CO₂-besparing te realiseren bij de betrokken KMO’s. Het gaat over 20 ondernemingen in Ronse, 20 in Zottegem en 10 in Denderleeuw. Partner SOLVA zorgt voor de algemene coördinatie van de projecten. UNIZO helpt bij de werving van de KMO’s.
   
 3. Toerisme Meetjesland vzw wilt de CO2-uitstoot van de toeristische sector in het Meetjesland reduceren door te informeren, door workshops te organiseren, door ondersteuning aan te bieden bij de aanvraag voor het Green Key ecolabel en door duurzaam toerisme te promoten. Daarnaast wil de vzw een systeem opzetten om bezoekers te laten bijdragen aan duurzame en sociale regionale projecten met een toeristische link.
   
 4. In mei 2020 werden in 13 jeugdlokalen van de stad Lokeren energiescans uitgevoerd. De stad wil gevolg geven aan deze energiescans met het project ‘Trajectopvolging na energiescan in jeugdlokalen.’ Concreet wordt een sensibiliseringscampagne over energiebesparende maatregelen op poten gezet. Er zullen onder andere ook radiatorfolie en timers voor de jeugdlokalen aangekocht en geïnstalleerd worden. De aanstelling van een energiecoach moet geïnteresseerde jeugdverenigingen ondersteunen bij de uitvoering van grotere energiebesparende maatregelen. De coach zal de verenigingen helpen vanaf het denkproces t.e.m. de uitvoering.
   
 5. Vanaf 2022 kunnen appartementseigenaars samen investeren in zonnepanelen voor hun gebouw. Er zijn evenwel nog heel wat juridische en praktische drempels. Met het (piloot)project ‘Een boost voor zonnepanelen op appartementsgebouwen’ gaat het intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco op zoek naar oplossingen. Er wordt gezocht naar een goede methodiek om appartementseigenaars te bereiken, te adviseren en te ontzorgen voor het gezamenlijk investeren in zonnepanelen. Op het einde van het project wil Veneco in de ruime regio Gent op 25 appartementsgebouwen collectieve zonnepanelen geplaatst hebben.
   
 6. Stad Aalst gaat met partner Zero Emission Solutions (ZES) Aalsterse bedrijven begeleiden bij het installeren van laadinfrastructuur op hun site. De laadinfrastructuur voor personenvoertuigen en lichte vrachten moet elektrisch rijden stimuleren. De stimulans bestaat uit het aanbieden van een haalbaarheidsstudie en marktraadpleging (incl. werfopvolging) voor vijf geselecteerde Aalsterse ondernemingen. Met het project ‘Aalst laadt op!’ wil de stad andere bedrijven, steden en gemeenten inspireren om zelf aan de slag te gaan.
   
 7. Ecolife vzw helpt organisaties om hun ecologische impact te meten. Met het project ‘Bedrijvig voor het klimaat’ gaat Ecolife zes Oost-Vlaamse KMO’s ondersteunen om hun CO2-uitstoot te meten, in kaart te brengen en concrete maatregelen te formuleren om de uitstoot  van de KMO te verminderen.
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent