Elfien Van Eynde van Basisschool Toermalijn uit Stekene wint Europese tekenwedstrijd

Elfien Van Eynde van Basisschool Toermalijn uit Stekene is de winnaar van de tekenwedstrijd die het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen al voor de tweede keer organiseerde.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Europese samenwerking, verraste op 21 juni Elfien en haar klas. Hij overhandigde hen de hoofdprijs van de wedstrijd: broodddozen met de winnende tekening erop gedrukt.

“We ontvingen veel mooie en originele tekeningen, dus het was geen makkelijke keuze” vertelt gedeputeerde Geert Versnick. “Maar de tekening van Elfien waarop een kindje met grote, verbaasde ogen naar de wereld kijkt, is zeker een verdiende winnaar."

Kinderen uit het derde en vierde leerjaar konden een tekening maken over wat Europa voor hen betekent. Ruim 200 leerlingen namen deel aan de wedstrijd. Alle ingezonden tekeningen zijn hier te zien.

Europa Direct organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten voor alle leeftijden.

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent