Skip to Content

eGovFlowDIY krijgt Vlaanderen Digitaal Award in categorie ‘Beste Digitale Transformatieproject’

Op donderdag 22 september kreeg eGovFlowDIY de Vlaanderen Digitaal Award in de categorie ‘Beste Digitale Transformatieproject’.

eGovFlow DIY werd ontwikkeld in het kader van de raamovereenkomst ‘Digitale Dienstenmotor’ van de Provincie Oost-Vlaanderen en VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-Government.

De raamovereenkomst is uitgewerkt binnen het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’.

"Bij steden en gemeenten verlopen veel dienstverleningsprocessen gericht op ondernemingen nog analoog. Deze dienstverleningsprocessen kunnen efficiënter, effectiever en transparanter ingericht worden. Maar ook andere dienstverleningsprocessen kunnen nog beter. Een dossierbeheersysteem dat breder inzetbaar is binnen de lokale administraties, is het ultieme doel!"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

 

"Zowel de Provincie Oost-Vlaanderen als Oost-Vlaamse lokale besturen kunnen van deze raamovereenkomst afnemen. Het innovatieve karakter van het platform zit in de mogelijkheid dat lokale besturen digitale dienstverleningsprocessen met elkaar kunnen delen en verder zelf kunnen aanpassen naar hun eigen context."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor e-Government

 

Digitale dienstenmotor

De digitale dienstenmotor is een no-code dossierbeheerplatform waarmee men zelf, zonder programmeerwerk, typedossiers en bijhorende werkprocessen digitaal kan afhandelen. Deze typedossiers en processen kunnen tussen besturen onderling worden gedeeld en hergebruikt via de procesbibliotheek.

De raamovereenkomst is gegund aan het product eGovFlowDIY (partnerschap Skryv en Vanden Broele). Lokale besturen kunnen bij de implementatie van het platform een beroep doen op actieve begeleiding van POLIS.

Contacteer ons
An Vervliet Gedeputeerde voor Economie
Riet Gillis Gedeputeerde voor e-Government
Dirk Goeminne POLIS
An Vervliet Gedeputeerde voor Economie
Riet Gillis Gedeputeerde voor e-Government
Dirk Goeminne POLIS
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent