Eerste zonnepanelen van de tweede groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen geïnstalleerd

Op woensdag 28 juni werden de eerste zonnepanelen uit de tweede groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen geplaatst bij Simon Verpoest uit Gent.

Er werden 6 panelen geplaatst, die samen zo’n 1500 kWh per jaar op zullen wekken.

Eind mei ontvingen bijna 12.000 deelnemers van de groepsaankoop hun persoonlijk voorstel. Na een week hadden ruim 1.200 van deze deelnemers het aanbod geaccepteerd. 

Tweede groepsaankoop zonnepanelen opnieuw een groot succes

We kunnen bij deze tweede groepsaankoop zonnepanelen in de provincie Oost-Vlaanderen zeker spreken van een aanhoudend succes. De interesse voor zonnepanelen bij de inwoners van Oost-Vlaanderen is duidelijk sterk aanwezig.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie

In totaal accepteerden meer dan 4200 Oost-Vlamingen het aanbod. De zonnepanelen worden geplaatst voor 1 februari 2018. De Provincie Oost-Vlaanderen en iChoosr, de projectbegeleider van de groepsaankoop, zijn ondertussen altijd beschikbaar voor deelnemers die nog vragen of twijfels hebben.

De hele maand juni hebben er informatieavonden plaatsgevonden op verschillende locaties in de provincie. Wie zich had ingeschreven voor de groepsaankoop, ontving hiervoor een uitnodiging. De informatieavonden waren belangrijk voor de deelnemers, omdat ze er de medewerkers van de Provincie, iChoosr en de leverancier konden ontmoeten en de mogelijkheid hadden om vragen te stellen.

Net gemist?

Wie ook geïnteresseerd is in zonnepanelen, maar de groepsaankoop heeft gemist, kan zijn of haar contactgegevens achterlaten via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. De Provincie houdt je dan op de hoogte van een mogelijke nieuwe groepsaankoop.

Meer informatie

Voor meer informatie is er het gratis nummer 0800 26 803 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur), de website www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen of het e-mailadres zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Energie
Peter Hertog gedeputeerde voor Energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent