Eerste voorstellen Masterplan Oudenaarde Linkeroever op tweede participatiemarkt voor inwoners

woensdag 27 juni 2018

Vrijdag 22 juni 2018 —  De Stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen organiseren voor de tweede keer een inspraakmoment voor de opmaak van het masterplan Oudenaarde Linkeroever. In maart werden tijdens een eerste participatiemarkt ideeën en bezorgdheden verzameld. De studiebureaus gingen hiermee aan de slag en werkten de eerste voorstellen uit.

 

“We verzamelden héél veel ideeën. Een goed plan kan je enkel samen met de inwoners maken, daar ben ik van overtuigd. We betrekken omwonenden als lokale experts. Ik ben benieuwd naar de reacties op de eerste voorstellen”, aldus schepen Mathieu De Cock, bevoegd voor ruimtelijke ordening.

De inwoners van Oudenaarde krijgen nu de kans om de eerste voorstellen van het Masterplan in te kijken en opnieuw hun mening met ons te delen.

“De reacties op de eerste voorstellen van het masterplan zullen gebruikt worden om het masterplan verder vorm te geven. Participatie vormt een kernwaarde binnen ruimtelijke planning”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning.

Participatiemarkt

Inwoners en pers zijn welkom op woensdag 27 juni 2018, doorlopend van 16 tot 20 uur in de Sint-Jozefkerk, Sint-Jozefsplein 8, Oudenaarde.

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde werken samen aan een masterplan met actieprogramma om alle ruimtelijke ambities in het gebied Oudenaarde Linkeroever op elkaar af te stemmen. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er zijn 4 aandachtsgebieden: stedelijk sportcentrum, site Santens, site Alvey en Steenbakkerij Vande Moortel. Bij de opmaak van het plan betrekken de Provincie en de Stad verschillende doelgroepen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties.

Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening at Provincie Oost-Vlaanderen
Mathieu De Cock Schepen at Stad Oudenaarde
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever at Provincie Oost-Vlaanderen