Overzicht renovatiewerken 2018-2019 PTI Eeklo

Provincie Oost-Vlaanderen en PTI Eeklo geven een toelichting bij de renovatiewerken voor 2018-2019 in het PTI Eeklo. 

Energiebesparing

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs: “De meest ingrijpende verandering van deze renovatiewerken is het EPC (EnergiePrestatieContract). PTI Eeklo is de Provinciale school met het hoogste verbruik en dus het grootse potentieel om energie te besparen. Na de renovatie kunnen we energie besparen dankzij dak- en muurisolatie, nieuwe ramen, relighting, een volledig nieuwe stookinstallatie en warmtepomp."

Het EnergiePrestatieContract wordt uitgevoerd en gedurende 10 jaar opgevolgd door THV Wattson-DEMOCO. Het budget hiervoor is 3.5 miljoen EUR. De werken zijn begin 2018 gestart en zullen begin 2019 afgerond zijn. De opvolging van de energiebesparing loopt tot 2029. 

Brandbeveiliging + nieuwe inkom

"Reeds jaren weten we dat de school de nodige investering nodig heeft om voldoende veilig te blijven en mee te zijn met de tijd.", aldus gedeputeerde Peter Hertog.

In dit project wordt de school beveiligd met een volledig nieuwe branddetectie: in ieder lokaal komen één of meerdere branddetectoren. Daarnaast worden er bijna twintig brandhaspels geplaatst. Er zal ook een nieuw inbraakalarm in dienst genomen worden. Al deze werken worden uitgevoerd in overleg met de plaatselijke brandweer. 

De nieuwe inkom is nodig om een bijkomende evacuatietrap te realiseren en tegelijk wordt de school ook integraal toegankelijk met een nieuwe lift. De inkom komt vooraan aan de straat zodat het voor een occasionele bezoeker veel duidelijker wordt waar hij zich kan aanmelden.

Ook aan de studiezaal komt een bijkomende vluchttrap.

Deze werken worden uitgevoerd door firma Qubus uit Merendree, waar ook tal van leerlingen uit het PTI stagelopen of een job vinden. Het ontwerp is van het architectenbureau Dobbelaere uit Gentbrugge. Het budget hiervoor is 1,8 miljoen EUR. Deze werken zijn gestart eind 2017 en worden afgewerkt begin 2019.

Vernieuwing sanitair

Alle sanitaire blokken werden vervangen en in een nieuw, fris kleurtje gestoken. De leerlingen en het personeel kunnen sinds enkele maanden genieten van een aangenaam toiletbezoek.

Deze werken werden uitgevoerd door firma Abotec uit Erembodegem. Het budget hiervoor was 400 000 EUR. Deze werken zijn gestart begin 2017 en werden afgewerkt midden 2018.

Nieuwe riolering

Tijdens het zomerverlof is er een volledig nieuwe riolering aangelegd. Alle regenwater wordt nu afzonderlijk van het vuile water naar de straat gebracht. 

Deze werken werden uitgevoerd door firma De Clercq uit Meulebeke. Het budget hiervoor was 100 000 EUR.

Houtstofafzuiging

Afgelopen weken zijn de voorbereidende werken gestart voor de integrale vernieuwing van de houtstofafzuiging. De nieuwe stofafzuiging is nodig om efficiënt de toekomst aan te gaan voor de opleiding houtbewerking en om een veilige werkomgeving te behouden.

Deze werken worden uitgevoerd door firma Amotec uit Deerlijk. Het budget hiervoor is 350 000 EUR. Deze werken worden afgewerkt begin 2019.

 

Alle werken worden gecoördineerd door ingenieursbureau VLAPEX uit Sint-Gillis-Waas. En voor alle werken zijn subsidies aangevraagd en bekomen bij Agion. 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel de Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Kristel de Boevere Adviseur-Coördinator directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent