Eerste spadesteek en start graafwerken bouwproject ‘Stella Nova’ in domein De Ster

Met een symbolische eerste spadesteek zijn op maandag 15 mei de werken gestart aan het nieuwe onthaalgebouw in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas. Het ontwerp voorziet in een onthaalgebouw met sporthal, brasserie en kantoren.

Project Stella Nova

De voorbereidingsfase van het bouwproject, dat 'Stella Nova' werd gedoopt, is intussen afgerond. Tijdens deze fase werden nutsleidingen verlegd en hebben de voormalige tennisterreinen plaats gemaakt voor een tijdelijke parking. Met de start van de graaf- en funderingswerken is het eigenlijke startschot gegeven van het bouwproject.

Nieuw onthaalgebouw

Het nieuwe onthaalgebouw zal een sporthal, brasserie en kantoren omvatten en zal een meerwaarde bieden aan het domein en de directe omgeving:

  • het gebouw komt dicht bij het water om een optimale relatie met het water en het omliggende groen te bekomen
  • een brede buitentrap maakt de directe verbinding tussen het domein en de brasserie op de eerste verdieping, waar je een panoramisch zicht krijgt op de vijver
  • een voorplein aan de kant van de openbare weg zorgt voor een link tussen de weg, het gebouw, de nieuwe parking, de atletiekpiste en het domein

Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2024.

Toegankelijkheid domein tijdens werken

Tijdens de werken blijft De Ster toegankelijk via de kant van de Lange Rekstraat.

"We raden bezoekers wel aan om de parking en de toegang in de Brokkelingenstraat te gebruiken. Ook scholen en groepen die op daguitstap komen, worden naar deze parking doorverwezen. Voor autobussen zijn er enkel nog plaatsen voorzien op de parking van de Brokkelingenstraat. Zowel de sporthal van het domein als de inkom van AC Waasland blijven gedurende de werken vlot bereikbaar via de reguliere ingangspoorten."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Tijdelijke parking

Op de plaats van de voormalige tennisterreinen werd een parking voor ongeveer 200 wagens aangelegd. Voor personen met een beperking werden er enkele plaatsen voorzien dicht bij de ingang. Hulpdiensten en leveranciers kunnen zich via de tijdelijke parking naar de logistieke toegang van het domein begeven. Deze toegang ligt naast de sporthal en werd aangeduid via een signalisatiebord.

Infokiosk

Ter hoogte van het administratief gebouw en de parking werd een infokiosk geplaatst. Tijdens de openingsuren van het domein kunnen bezoekers een infomap raadplegen, de bouwplannen bekijken of een vraag stellen via de vragenbus. Via een tijdslijn blijf je op de hoogte van de verschillende fases doorheen het bouwtraject.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Pieter Debaets domeinbeheerder De Ster
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Pieter Debaets domeinbeheerder De Ster
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent