Eerste deel fietssnelweg F42 Evergem - Waarschoot ingefietst

De uitbouw van fietssnelweg F42 vanaf de Ringvaart - op de grens tussen Gent en Evergem - tot aan het station van Waarschoot (Lievegem) komt op kruissnelheid. De F42 verbindt Gent en Brugge en loopt via Eeklo en Maldegem. Op maandag 4 december opende de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de verschillende partners het eerste deeltraject van 350 meter. Dit loopt van het station van Evergem tot aan Vurstjen. De andere deeltrajecten zijn in voorbereiding en worden de komende jaren stelselmatig gerealiseerd.

De F42 is belangrijk als verbinding tussen de grotere woonkernen in het centrum van het Meetjesland, en uiteraard als verbinding tussen het Meetjesland, Eeklo, Evergem en de Gentse haven. Tussen Gent en Eeklo loopt het traject van de fietssnelweg richting Brugge grotendeels parallel aan de spoorlijn. In Lievegem en Eeklo zijn al enkele onderdelen van de fietssnelweg aangelegd. De resterende ontbrekende stukken worden nu stelselmatig aangepakt. De gemeentebesturen van Evergem of Lievegem, de Vlaamse overheid, de NMBS en Infrabel zijn telkens partner in de verschillende deelprojecten. 

Dit  nieuwe stuk fietssnelweg tussen het station van Evergem en Vurstjen kreeg een asfaltverharding en is vier meter breed. Ter hoogte van het station van Evergem is de fietssnelweg over een 100-tal meter ingericht als fietsstraat.

"De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een netwerk van fietssnelwegen. De F42 vormt voor fietsers op weg naar werk of school een veilig en comfortabel alternatief voor de N456 Kwadeweg/Christoffelweg. Bovendien zal de filelast op diezelfde N456 in één klap fors verminderen, want iedere fietser op de fietssnelweg is een auto minder op de weg."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Het deel dat vandaag officieel werd geopend is met haar 350 meter een relatief kort stuk, maar het legt wel de verbinding tussen de toekomstige fietsbrug over de Ringvaart en het vervolgtraject in het Meetjesland, richting Lievegem.

Vervolgstukken F42

De komende jaren worden de aansluitende stukken gerealiseerd. De gemeente maakte het ontwerp op voor het volgende deeltraject van de F42 tussen Evergem-station en Sleidinge (Wurmstraat, 2,7 km). De grondverwervingen zijn lopende en de omgevingsvergunningsaanvraag wordt in maart ingediend. In het najaar van 2024 start dan de bouw van de fietssnelweg richting Sleidinge.

Daarnaast zal er ook gestart worden met de bouw van de Ringvaartbrug. De timing daarvoor is voorlopig nog niet gekend. De Werkvennootschap werkt de komende jaren aan de ombouw van de R4. Waar de spoorlijn de R4 kruist zal ze in een fietsbrug voorzien. Stadinwaarts (Gent) wordt in 2024 door de Provincie Oost-Vlaanderen een studie uitgevoerd om de beste ligging voor de fietssnelweg te onderzoeken, aansluitend op het Pakketbootpad en de Buitensingel in Gent.  

De bouw van het stuk fietssnelweg F42 tussen Vurstjen en Evergem-station werd uitgevoerd door de firma Vindevogel uit Kruisem. De Provincie investeerde een bedrag van 244 450,35 EUR (incl. 21% btw), waarvan 50% gefinancierd wordt via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid.  

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent