Skip to Content

Een zachte landing voor tech start-ups, scale-ups en internationals

Digitaal slotevenement EFRO-project Soft Landing Flanders

Het EFRO-project Soft Landing Flanders wil starters, groeiers en internationaal talent overtuigen om naar de Oost-Vlaamse regio te komen én hier ook te blijven. Daarbij werd vooral gefocust op starters in de sectoren digital/photonics, pharma & medtech en agrotech & food. Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en UGent Tech Transfer hebben daarbij samen de eerste stappen ondernomen om deze doelgroepen gericht aan te trekken en te ondersteunen zodat ze zich hier vlot kunnen integreren. De belangrijkste lessen en conclusies van het project werden tijdens een digitaal slotevenement voorgesteld.  

Matchmaking

Wanneer een buitenlands bedrijf wil internationaliseren, kiest het een locatie op basis van een aantal parameters zoals de aanwezigheid van de nodige infrastructuur, kennis en talent. Een goede match is er pas als de regio biedt wat de buitenlandse starter zoekt én als de start-up in kwestie een versterking betekent voor het eigen ecosysteem. Daarom werden de eigenschappen en troeven van Oost-Vlaanderen in kaart gebracht in een ecosysteemmapping. Dit wordt binnenkort ook voor de ruime regio Vlaanderen uitgewerkt. Zo kunnen geïnteresseerde bedrijven alvast zien of de Oost-Vlaamse regio aan hun noden kan voldoen.

"We hebben zowel de knowhow als de talentenvijver van UGent vlakbij."

bedrijf Brolis Sensor Technology uit Gent

Om te zien of een buitenlandse starter ook een versterking van het Oost-Vlaamse ecosysteem kan betekenen, ontwikkelden de partners een screeningsinstrument. Deze tool geeft een betere inschatting van de mate waarin deze start-up ook voor Vlaanderen een meerwaarde kan betekenen.

Onthaal van buitenlandse starters

Eenmaal de vonk is overgeslagen, moet de eigenlijke landing van start-ups en scale-ups in de regio nog succesvol zijn. In het buitenland biedt men vaak ‘soft landing programma’s’ aan, maar in Vlaanderen was er tot voor kort nog geen specifiek aanbod. De kennis en inzichten die uit dit project voortvloeiden, vormden alvast een belangrijke bijdrage voor de nieuwe acquisitiestrategie voor buitenlandse start-ups van Flanders Investment & Trade (FIT). Nu zullen enkele steden en andere stakeholders aan de slag gaan met de uitwerking van commerciële en technische ‘soft landing programma’s’ voor deze specifieke doelgroep.

"We willen de stad Gent profileren als technologiehoofdstad van Europa. Dat doen we door innovatieve projecten te ondersteunen via ons speerpuntenfonds, maar ook door Gent internationaal op de kaart te zetten. Door de succesverhalen op vlak van biotech, healthtech en digitech te tonen aan de buitenwereld trekken we ook de aandacht van buitenlandse investeerders en buitenlands talent. Gent heeft zoveel troeven, die moeten we uitspelen."

Sofie Bracke, schepen Stad Gent

Onthaal van internationaal talent

Naast buitenlandse starters heeft het Oost-Vlaamse ecosysteem natuurlijk ook baat bij de instroom van internationaal talent. Zij komen vaak mee in het kielzog van buitenlandse starters of worden aangetrokken door de Vlaamse bedrijven. Ze vullen specifieke functieprofielen in en geven een impuls aan de internationalisering en innovatie binnen het eigen ecosysteem. Ook voor hen ontbreekt nog een warm, gecoördineerd onthaalbeleid. Een eerste rapport, dat het profiel schetst van de aanwezige internationals in Oost-Vlaanderen inclusief hun noden en knelpunten, werd aangevuld met interviews met werkgevers en andere stakeholders. Dit vormde de basis voor een finaal rapport. Dat geeft verschillende opties weer voor een betere ondersteuning en integratie van internationals. De projectpartners staken ook meteen zelf de handen uit de mouwen, verzamelden heel wat relevante informatie en maakten deze in het Engels beschikbaar. Tot slot bouwden de partners een structureel overleg uit met andere expatinitiatieven uit Vlaanderen, en zetten ze het belang van deze doelgroep ook op de Vlaamse agenda.

"Oost-Vlaanderen is rijk aan internationaal talent dat overal in de provincie bijdraagt aan een open, internationale en innovatieve economie. We vinden het dan ook belangrijk om, in samenwerking met relevante partners, ervoor te zorgen dat internationals hier graag wonen en werken, zich hier kunnen integreren en kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Conclusie en toekomstvisie

De projectpartners deelden hun ervaringen en conclusies tijdens een digitaal slotevenement. Wat het onthaal van buitenlandse start-ups en scale-ups betreft, zullen de partners verder bijdragen aan de lokale uitrol van de nieuwe acquisitiestrategie van FIT door het uitwerken van enkele specifieke, technische soft landing programma’s. Maar ook met de verschillende opties voor een warm onthaalbeleid rond internationaal talent willen ze verder aan de slag gaan. Dit kunnen ze echter niet alleen. Ze sluiten het project dan ook graag af met een oproep aan alle betrokkenen en geïnteresseerden om samen te werken aan een beter onthaalbeleid voor internationale starters en talent.

Alle informatie over het EFRO-project Soft Landing Flanders is terug te vinden op de webpagina. Het project is een samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen, Universiteit Gent en Stad Gent en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie (183 276,4 EUR uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het agentschap Innoveren en Ondernemen (91 638,28 EUR uit het het fonds voor Innoveren en Ondernemen) en de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

  Contacteer ons
  An Vervliet gedeputeerde voor Economie
  Céline Van Den Abeele Beleidsmedewerker Europese en Internationale samenwerking
  An Vervliet gedeputeerde voor Economie
  Céline Van Den Abeele Beleidsmedewerker Europese en Internationale samenwerking
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 2023  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

   


  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Charles De Kerchovelaan 189
  9000 Gent