Skip to Content

Een zachte landing voor tech start-ups, scale-ups en internationals

Onze regio nog aantrekkelijker maken als uitvalsbasis voor jonge buitenlandse bedrijven. Dat is het doel van het EFRO-project ‘Soft Landing Flanders’. De Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en UGent TechTransfer slaan de handen in elkaar en ontwikkelen samen nieuwe instrumenten om buitenlandse start-ups en scale-ups aan te trekken en hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Vandaag lanceren ze de ecosysteemmapping die geïnteresseerde bedrijven moet aantonen hoe Provincie Oost-Vlaanderen past bij hun plannen.

Naast een 'soft landing' voor start-ups en scale-ups streeft het project ook naar een warm onthaalbeleid voor internationaal talent. Als vertrekpunt voor toekomstige initiatieven onderzochten de partners het profiel van het internationaal talent in de regio, hun noden en knelpunten.

Succesvol aantrekken van relevante bedrijven

Met de ecosysteemmap brengen de Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en UGent TechTransfer het ecosysteem rond de domeinen Digital/Photonics, Pharma & Medtech, en Agrotech & Food visueel in kaart. Internationale start-ups en scale-ups uit die sectoren kunnen zich via het publieke portaal snel informeren en de meerwaarde van Oost-Vlaanderen ontdekken voor hun bedrijf.

Via de ontwikkeling van een scoringssysteem willen de partners de bedrijven die interesse tonen om zich in de regio te vestigen efficiënter kunnen beoordelen, inclusief hun meerwaarde voor de regio. Met deze 'lead score tabel' kunnen interessante leads worden geïdentificeerd, waarna dan verdere ondersteuning kan worden georganiseerd.

“Met het project dragen we bij aan een structurele aanpak van leads uit de doelgroep én aan de onderlinge informatiedeling op een meer uniforme manier. De ambities reiken echter nog verder. We bekijken ook op welke manier we kunnen zorgen voor een beter en aantrekkelijker onthaal van deze bedrijven hier in Vlaanderen."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Een vlotte vestiging en een warm onthaal

Voortbouwend op de eerste twee instrumenten werken de partners aan een soft landing pack. Het pakket bundelt alles wat bijdraagt aan een vlotte vestiging van internationale start-ups en scale-ups in onze regio. Daarnaast focust het project ook op ‘internationals’. Internationale start-ups en scale-ups bestaan zelf meestal uit internationaal talent of vinden de aanwezigheid ervan in de regio een belangrijk pluspunt.

Ook voor de Vlaamse bedrijven is dit uiteraard een belangrijke rekruteringspool. Vlaanderen moet voor hen een aantrekkelijke regio zijn om te komen werken én wonen. De projectpartners hebben een onderzoek naar het profiel, de noden en knelpunten voor deze doelgroep in de regio Oost-Vlaanderen/Gent afgerond. Op basis daarvan zal het project nog enkele 'quick wins' realiseren en tenslotte komen tot mogelijke toekomstscenario’s voor het onthaalbeleid.

“Gent is een echte techstad in Vlaanderen, met talrijke sterke en kwalitatieve start- en scale-ups. Internationaal talent verrijkt onze rekruteringspool, die ook goed gevuld wordt door onze hogescholen en universiteit. We willen nu nog aantrekkelijker worden voor zowel internationaal talent als internationale bedrijven. Met dit initiatief duwen we onze regio dan ook hoger op de ranking als vestigingshub voor start-ups, scale-ups én internationals.”

Sofie Bracke, schepen bevoegd voor Economie

Waarom jonge buitenlandse bedrijven

Buitenlandse start-ups en scale-ups zijn vaak aanjagers van technologische ontwikkeling en kunnen dus het Vlaamse innovatielandschap mee helpen versterken. Vlaanderen heeft sterke troeven om de locatie bij uitstek te worden voor deze jonge internationale bedrijven. Zo schittert de UGent op de vijfde plaats van de Europese ranking van digitale scale-ups.

Deze troeven worden vandaag echter nog onvoldoende uitgespeeld. Bovendien zijn de noden, de verwachtingen en het keuzeproces van deze bedrijven anders dan die van gevestigde bedrijven. Daarom vormen zij een bijzondere doelgroep in het aantrekkingsbeleid. Het Acquisitieplatform Oost-Vlaanderen zag de opportuniteit en lanceerde het EFRO-project 'Soft Landing Flanders, voor buitenlandse tech start-ups, scale-ups en internationals'.

EFRO-project Soft Landing Flanders

Alle informatie over het EFRO-project Soft Landing Flanders is terug te vinden op Soft Landing Flanders. Het project is een samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen, Universiteit Gent en Stad Gent en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie, het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (183 276,4 EUR) en het agentschap Innoveren en Ondernemen (91 638,28 EUR uit het HERMES-fonds).

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Economie
Céline Van Den Abeele Beleidsmedewerker Europese en Internationale samenwerking
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Economie
Céline Van Den Abeele Beleidsmedewerker Europese en Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent