Een nieuwe start voor het stedelijk ruimtelijk beleid van Geraardsbergen

Dinsdag 7 maart 2017 — Na de vernietiging door de Raad van State van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen' start de Provincie Oost-Vlaanderen met de betrokken partners, de stad Geraardsbergen en het Vlaamse Gewest, een nieuw proces op.

Ruimte voor morgen

Het nieuwe proces focust zich op lange termijn en bevat deelprojecten die ruimte voorzien voor verschillende thema’s zoals wonen en bedrijvigheid.

Om dit op een doordachte en maatschappelijk gedragen manier tot een goed einde te brengen, werkte de Provincie een uitvoerig plannings- en participatieproces uit.

Zo zullen er voor de opmaak van dit nieuwe PRUP verschillende studies uitgevoerd worden. 

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: "Eén van deze studies gaat over detailhandelsvestigingen, waarbij zal onderzocht worden welk type detailhandelszaken zich waar kunnen vestigen. Ook de waarden van de recent goedgekeurde kernnota 'Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' zullen doorheen het planningsproces een rode draad vormen."

 

 

Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning at Provincie Oost-Vlaanderen
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning at Provincie Oost-Vlaanderen