Een nieuwe start voor het stedelijk ruimtelijk beleid van Geraardsbergen

Na de vernietiging door de Raad van State van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen' start de Provincie Oost-Vlaanderen met de betrokken partners, de stad Geraardsbergen en het Vlaamse Gewest, een nieuw proces op.

Ruimte voor morgen

Het nieuwe proces focust zich op lange termijn en bevat deelprojecten die ruimte voorzien voor verschillende thema’s zoals wonen en bedrijvigheid.

Om dit op een doordachte en maatschappelijk gedragen manier tot een goed einde te brengen, werkte de Provincie een uitvoerig plannings- en participatieproces uit.

Zo zullen er voor de opmaak van dit nieuwe PRUP verschillende studies uitgevoerd worden. 

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: "Eén van deze studies gaat over detailhandelsvestigingen, waarbij zal onderzocht worden welk type detailhandelszaken zich waar kunnen vestigen. Ook de waarden van de recent goedgekeurde kernnota 'Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' zullen doorheen het planningsproces een rode draad vormen."

 

 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent