Skip to Content

Een gezellige herfstvakantie in provincie Oost-Vlaanderen

De herfstvakantie, dat is wandelen in het bos, een tentoonstelling meepikken bij regenweer of creatief aan de slag gaan. In heel wat Oost-Vlaamse domeinen of erfgoedsites zit je gebeiteld tijdens de gezelligste periode van het jaar.

 Overzicht activiteiten tijdens de herfstvakantie:

 • 29 oktober in Het Leen: ochtendfotografie
 • 30 oktober in Het Leen: themawandeling over paddenstoelen
 • 30 oktober t.e.m. 7 november op Erfgoedsite Ename: Herfstgeruis: trek mee op avontuur rond het kerkhof en het dorpsplein van Ename. Volg twee boomblaadjes die er genoeg van hebben om aan een boom te hangen
 • 2 november in Puyenbroeck: wandeling voor kinderen van 8 tot 15 jaar, op zoek naar sporen van dieren in het bos
 • 2 november in Het Leen: workshop natuurpoppetjes maken voor kinderen. (Groot)ouders kunnen ondertussen mee op een boeiende bosverkenning.
 • 2 en 4 november in De Ster: rondleiding voor kinderen op de kinderboerderij
 • 6 november in De Brielmeersen: themawandeling over erfgoedpluimvee
 • 6 november in De Boerekreek: sessie mountainbiken in de omgeving
 • 6 november in De Ster: zondagochtend wandeling in groep

Doorlopend:

 • Podcast ‘Het Gentbos in gevaar’: het parcours is ongeveer 700 meter en loopt vooral op vlonderpaden.
 • ‘Spoorzoekers op wandel’ in Ename: een gratis te downloaden wandeling van 12 km door Oudenaarde en omgeving waarbij je methodes ontdekt om erfgoed vanuit de lucht te bekijken en vanop de grond te beleven.
 • In Archeocentrum Velzeke lopen er 2 tentoonstellingen:
  • Over vliegen, vallen en … opgraven. Luchtvaartarcheologie in Vlaanderen.
  • Romeinse muntschatten

Liever zelf je programma in de buitenlucht samenstellen? In de brochure Oost-Vlaanderen natuurlijk! vind je de domeinen gegroepeerd per toeristische regio. Je kan perfect verschillende bestemmingen combineren. Per gebied is aangeduid welke bijzondere fauna en flora je zoal kan spotten. 

Meer inspiratie vind je op www.oost-vlaanderen.be/herfstvakantie.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed en recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Leefmilieu
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed en recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Leefmilieu
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent