Een Erfgoedsprokkel voor bronnendorp Dikkelvenne

Op zaterdag 29 juli 2023 werd in Dikkelvenne (Gavere) de 54ste Erfgoedsprokkel voorgesteld. De Erfgoedsprokkels zijn een reeks van de Provincie en geven beknopte cultuurhistorische uitleg over plaatsen in Oost-Vlaanderen. In het bronnendorp Dikkelvenne werd een wandeling uitgestippeld die het verhaal vertelt van de Heilige Christiana. Het Christianadomein bleek de perfecte uitvalbasis voor deze wandeling.

Feestjaar

2023 is een feestjaar voor het Christianadomein. Zo is het 400 jaar geleden dat er een nieuwe kerk op ‘de Rotse’ werd gebouwd. Na de instorting van dit gebouw 200 jaar geleden werd weer een nieuwe kerk, de huidige Sint-Petruskerk, opgericht door pastoor Leonardus Van Kerckhove. 130 jaar geleden werd de eerste steen gelegd van de huidige Christianakapel door de kasteelheer van Baudries. Daarnaast is het 100 jaar geleden dat de Christianafontein werd gerealiseerd.

Bronnendorp

De bron die ontspringt uit de Christianafontein is slechts één van de meer dan zeventig bronnen die Dikkelvenne rijk is. Volgens de legende liet de Heilige Christiana deze bron ontspringen door met haar staf op de rots te tikken. Ze herhaalde deze handeling op tal van andere plaatsen in Dikkelvenne en zo werd het bronnendorp geboren.

Erfgoedwandeling

De Erfgoedsprokkel biedt een wandeling langs verschillende plekken die meer vertellen over de geschiedenis van het bronnendorp en haar beschermheilige. Ga op ontdekking door het prachtige Dikkelvenne langs trage wegen zoals d’Hetseketse, met mooie vergezichten op de Schelde en met tal van bronnen op het pad. Dikkelvenne heeft zoveel moois te bieden.

De route van ongeveer drie kilometer brengt je langs verschillende bouwkundige relicten zoals d’Oude Pastorij, de nieuwe pastorie en de Sint-Petruskerk. En uiteraard passeert de route ook langs het prachtige kasteel van Baudries. Dit kasteel was meer dan drie eeuwen lang grotendeels in het bezit van een belangrijke adellijke familie, de Spangen. Hun initialen, DS, staan vermeld op het kruis op de voorgevel van de Christianakapel.

Provincie als ondersteuning

“De kerkraad had vroeger al een nauwe samenwerking met de Provincie. De lokale gemeenschap, de kerkraad en de Provincie gingen immers samen op zoek naar een nieuwe invulling voor de Sint-Petruskerk. Ook dat was een traject waarbij een lokale gemeenschap haar erfgoed omarmt, er zorg voor wil dragen en een stevige toekomst bieden. Nu breiden we dat aanbod nog uit met deze fraaie Erfgoedsprokkel.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De Erfgoedsprokkel ‘Bronnendorp Dikkelvenne’ vind je gratis in de Christianakapel. De kapel is open elke eerste zondagnamiddag van april tot en met oktober. Je kan de Erfgoedsprokkels ook downloaden via de provinciale website: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels  

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent