Een dubbele portie erfgoed sprokkelen in Sint-Niklaas

Vrijdagavond 27 oktober stelde Provincie Oost-Vlaanderen maar liefst twee nieuwe Erfgoedsprokkels voor in Sint-Niklaas. Niet alleen krijgt het recent gerestaureerde en heropende Huis Janssens zijn eigen Erfgoedsprokkel, ook de bestaande Erfgoedsprokkel van de Sint-Nicolaaskerk werd herwerkt omwille van de erkenning van twee topstukken.

Dat brengt het aantal sprokkels in Sint-Niklaas ondertussen al op vier, want ook begraafplaats Ter Eken en de art-decostijl in de stad waren eerder al het onderwerp van een brochure.

“De Sint-Nicolaaskerk was destijds een van de eerste kerken waarvoor we een Erfgoedsprokkel maakten, en sindsdien is de reeks een echte succesformule. Een fantastische plek zoals het Huis Janssens verdiende er zeker ook een. Een Erfgoedsprokkel is een handige, toegankelijke publicatie die het erfgoed van een Oost-Vlaamse plek belicht. De Provincie maakt ze steeds in cocreatie met een lokale partner. Een Erfgoedsprokkel doet je de omgeving herontdekken, en met andere ogen bekijken.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De Sint-Nicolaaskerk en haar topstukken

De Sint-Nicolaaskerk gaat terug tot de 13de eeuw. Bij het binnentreden word je overweldigd door de grootsheid van deze ‘kathedraal van het Waasland’. Het 18 meter hoge middenschip biedt een majestueus zicht op het barokke hoogkoor.

In deze kerk is er ook een museum met de kerkschatten. Een van de bijzondere stukken is het zilveren reliekschrijn van de heilige Joannes Nepomucenus (1739) gemaakt door Dendermondenaar Huybrecht Willick. Dit erkende de Vlaamse overheid recent als topstuk. De iconografie van deze heilige is immers zeldzaam in de Nederlanden en dit is een vrij vroeg voorbeeld van zijn verering in Vlaanderen. De schrijn is van hoge artistieke waarde, de historiek ervan is goed gedocumenteerd en het stuk is belangrijk voor de studie van lokale productiecentra voor smeedkunst

Er is nog een ander Vlaamse topstuk aanwezig: twee kwalitatieve zilveren kandelaars met engelen die werden geschonken door dienstmeid Antonia de Keyser. Ze zijn belangrijk voor de studie van het Wase zilver, en van ‘het Beverse’.

De twee topstukken komen, in tekst en beeld, aan bod in de vernieuwde Erfgoedsprokkel.

Curiosum Huis Janssens

Provincie Oost-Vlaanderen stelde vrijdagavond ook een nagelnieuwe Erfgoedsprokkel voor over het recent gerestaureerde en heropende Huis Janssens.

Het herenhuis heeft een hoge erfgoedwaarde met haar authentieke en beeldbepalende exterieur en goed bewaarde interieur. Het hele huis ademt nog de sfeer die die bouwheer er wou insteken. Met hart en ziel werd ervoor gezorgd dat Huis Janssens weer kan schitteren.

Ook de Provincie droeg haar steentje bij: de provinciale dienst Monumentenwacht inspecteerde het pand en was betrokken bij de opvolging van de restauratie. Daarnaast bewaarde het Erfgoeddepot van de Erfgoedsite Ename een deel van de collectie tijdens de werkzaamheden. Na de restauratie kan het brede publiek opnieuw genieten van het pand en daarvoor ontwikkelde de Provincie een Erfgoedsprokkel, in samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW), het Stedelijk Museum en de Stad Sint-Niklaas.

Sprokkel je sprokkel

Je vindt beide Erfgoedsprokkels bij de dienst Toerisme van Stad Sint-Niklaas en elk ook op hun eigen locatie: de Sint-Nicolaaskerk en Huis Janssens.

Je kan de erfgoedsprokkels ook gratis downloaden op de provinciale website: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent