Een BMX-parcours van top niveau in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck!

Vrijdag 4 mei 2018 — Met de bouw van een nieuw BMX-parcours in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck biedt de Provincie Oost-Vlaanderen de vele Oost-Vlaamse BMX-clubs de mogelijkheid om verder te groeien.

“De BMX sport wordt steeds populairder, maar omdat er in Oost-Vlaanderen slechts één competitiewaardige piste is, zijn de Oost-Vlaamse clubs jammer genoeg beperkt in de verdere kwalitatieve uitbouw van hun werking. Daar willen wij met dit nieuwe BMX-parcours een oplossing voor bieden”, aldus gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor patrimonium.

 

De piste zal bij opstart voornamelijk gebruikt worden voor initiaties en vrije trainingen, maar kan een nieuwe thuisbasis worden voor verschillende Oost-Vlaamse clubs en nationale wedstrijden.

Het ontwerp en de realisatie van het parcours gebeurt in nauw overleg met deskundigen van Cycling Vlaanderen. Zo zal het nieuwe parcours aan alle vereisten voldoen.

Het parcours kan later nog uitgebreid worden met een startheuvel van 8 m.

Het budget bedraagt 396 331,51 EUR incl. btw. De Vlaamse overheid draagt 84 000 EUR bij. Er wordt een termijn van 140 werkdagen voorzien. De aanleg wordt uitgevoerd door Hertsens Wegenwerken uit Burcht.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman, samen met medewerkers en aannemer bij het spandoek dat de werken aan het BMX-parcours aankondigt.
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor patrimonium at Provincie Oost-Vlaanderen