Een BMX-parcours van top niveau in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck!

Met de bouw van een nieuw BMX-parcours in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck biedt de Provincie Oost-Vlaanderen de vele Oost-Vlaamse BMX-clubs de mogelijkheid om verder te groeien.

“De BMX sport wordt steeds populairder, maar omdat er in Oost-Vlaanderen slechts één competitiewaardige piste is, zijn de Oost-Vlaamse clubs jammer genoeg beperkt in de verdere kwalitatieve uitbouw van hun werking. Daar willen wij met dit nieuwe BMX-parcours een oplossing voor bieden”, aldus gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor patrimonium.

 

De piste zal bij opstart voornamelijk gebruikt worden voor initiaties en vrije trainingen, maar kan een nieuwe thuisbasis worden voor verschillende Oost-Vlaamse clubs en nationale wedstrijden.

Het ontwerp en de realisatie van het parcours gebeurt in nauw overleg met deskundigen van Cycling Vlaanderen. Zo zal het nieuwe parcours aan alle vereisten voldoen.

Het parcours kan later nog uitgebreid worden met een startheuvel van 8 m.

Het budget bedraagt 396 331,51 EUR incl. btw. De Vlaamse overheid draagt 84 000 EUR bij. Er wordt een termijn van 140 werkdagen voorzien. De aanleg wordt uitgevoerd door Hertsens Wegenwerken uit Burcht.

Contacteer ons
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent