Eedaflegging nieuw provincieraadslid Nele Dewaele

Tijdens de provincieraad van 31 januari 2018 werd Isabelle De Clercq (N-VA) opgevolgd door Nele Dewaele.

Nele Dewaele woont in Sint-Martens-Latem en is geboren op 17 oktober 1957.

Het nieuwe raadslid legde tijdens de zitting van 31 januari 2018 de eed af.

Contacteer ons
Nele Dewaele provincieraadslid
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Nele Dewaele provincieraadslid
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent