Eedaflegging nieuw provincieraadslid Kathleen Depoorter

Tijdens de provincieraad van 21 juni 2017 werd Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter, vervangen door Kathleen Depoorter.

Kathleen Depoorter (°5 september 1971) is schepen van Evergem en apotheker van beroep. 

Het nieuwe raadslid legde tijdens de zitting van 21 juni 2017 de eed af. 

Fractievoorziter van de N-VA wordt Tim Moens.

Contacteer ons
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Kathleen Depoorter provincieraadslid
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Kathleen Depoorter provincieraadslid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent