Eedaflegging nieuw provincieraadslid Jef Van Pee

Tijdens de provincieraad van 6 september 2017 werd Gerda Zenner-De Gryze, CD&V, vervangen door Jef Van Pee.

Jef Van Pee is gemeenteraadslid in Gent. Hij was al provincieraadslid van 1997 tot 2012.

Het nieuwe raadslid legde tijdens de zitting van 6 september 2017 de eed af.

 

 

Contacteer ons
Jef Van Pee
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Jef Van Pee
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent