Skip to Content

Eedaflegging nieuw provincieraadslid Erwin Goethals

Tijdens de provincieraad van 7 september 2022 werd Lut De Jaeger (Groen) opgevolgd door Erwin Goethals.

Erwin Goethals woont in Maldegem en is 58 jaar.

Het nieuwe raadslid legde tijdens de zitting van 7 september 2022 de eed af.

Eedaflegging Erwin Goethals
Eedaflegging Erwin Goethals
Contacteer ons
Erwin Goethals (bereikbaar op donderdag 8/9 tussen 9 en 11 uur)
Hans Van Lierde Griffie
Erwin Goethals (bereikbaar op donderdag 8/9 tussen 9 en 11 uur)
Hans Van Lierde Griffie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent