Educatief spel maakt mensenrechten bespreekbaar

Ik ken mijn rechten!

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met Onze Nieuwe Toekomst vzw, TAO-Armoede en de Oost-Vlaamse Welzijnsschakels een educatief spel ontwikkeld rond mensenrechten. Via dit spel wordt het mogelijk om een complexe materie op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken.

Iedereen heeft recht op ...

Iedereen heeft dezelfde grondrechten, alleen weet niet iedereen dat deze mensenrechten bestaan. Dit educatief spel leert de begeleider om samen met zijn leefgroep, cliënten, bewoners, gebruikers of klas … over mensenrechten te praten. De speler ontdekt hoe mensenrechten bewust en onbewust een rol spelen in zijn leven. Dit spel is vooral bedoeld om te spelen met mensen in een situatie van sociale uitsluiting. Voor hen zijn de antwoorden op vragen zoals ‘Wanneer heb ik recht op?’ of ‘Wat als mijn rechten ontnomen worden?’ zeer belangrijk.

We vinden het belangrijk dat elke Oost-Vlaming zijn rechten kent, ook mensen die hierin op een of andere wijze kwetsbaar zijn. Het educatief spel is dus ook toegankelijk voor mensen in armoede of mensen met een beperking, aldus gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Hoe speel je het spel?
Het spel bevat de handleiding voor de spelers en begeleider, en een spelbord met pictogrammen. Elk pictogram stelt een recht voor. Een leerkracht, maatschappelijk werker, cultureel werker … maar ook een tiener of werkgever kan het educatief spel ontlenen via het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Daarnaast maken ook Vormingplus, Leerpunt, dienst Inburgering, Samenlevingsopbouw, vzw Uilenspel, De Sloep, Verengingen waar armen het woord nemen en de Welzijnsschakels gebruik van dit educatief materiaal. Onze Nieuwe Toekomst vzw verzorgt dan weer demonstratielessen op vraag. Je kan bij hen terecht via info@ont.be.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Katelijn Van Horebeek Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Katelijn Van Horebeek Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent