Educatief spel maakt mensenrechten bespreekbaar

Ik ken mijn rechten!

Woensdag 16 augustus 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met Onze Nieuwe Toekomst vzw, TAO-Armoede en de Oost-Vlaamse Welzijnsschakels een educatief spel ontwikkeld rond mensenrechten. Via dit spel wordt het mogelijk om een complexe materie op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken.

Iedereen heeft recht op ...

Iedereen heeft dezelfde grondrechten, alleen weet niet iedereen dat deze mensenrechten bestaan. Dit educatief spel leert de begeleider om samen met zijn leefgroep, cliënten, bewoners, gebruikers of klas … over mensenrechten te praten. De speler ontdekt hoe mensenrechten bewust en onbewust een rol spelen in zijn leven. Dit spel is vooral bedoeld om te spelen met mensen in een situatie van sociale uitsluiting. Voor hen zijn de antwoorden op vragen zoals ‘Wanneer heb ik recht op?’ of ‘Wat als mijn rechten ontnomen worden?’ zeer belangrijk.

We vinden het belangrijk dat elke Oost-Vlaming zijn rechten kent, ook mensen die hierin op een of andere wijze kwetsbaar zijn. Het educatief spel is dus ook toegankelijk voor mensen in armoede of mensen met een beperking, aldus gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Hoe speel je het spel?
Het spel bevat de handleiding voor de spelers en begeleider, en een spelbord met pictogrammen. Elk pictogram stelt een recht voor. Een leerkracht, maatschappelijk werker, cultureel werker … maar ook een tiener of werkgever kan het educatief spel ontlenen via het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Daarnaast maken ook Vormingplus, Leerpunt, dienst Inburgering, Samenlevingsopbouw, vzw Uilenspel, De Sloep, Verengingen waar armen het woord nemen en de Welzijnsschakels gebruik van dit educatief materiaal. Onze Nieuwe Toekomst vzw verzorgt dan weer demonstratielessen op vraag. Je kan bij hen terecht via info@ont.be.

 

Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn at Provincie Oost-Vlaanderen
Katelijn Van Horebeek Directie Welzijn at Provincie Oost-Vlaanderen