Skip to Content

Duurzaam en veilig naar de Ronde van Vlaanderen dankzij een globaal mobiliteitsplan

zondag 7 april 2019

Op zondag 7 april 2019 vindt de 103de Ronde van Vlaanderen plaats. Een hoogdag voor menig wielerliefhebber.

"Tienduizenden wielerliefhebbers zakken dan af naar de Vlaamse Ardennen om de koers van op de eerste rij mee te beleven", schetst organisator Wim Van Herreweghe van Flanders Classics. "Dat brengt niet alleen organisatorische uitdagingen met zich mee, maar zeker ook op het vlak van mobiliteit."

Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de streek niet strop komt te zitten is een mobiliteitsplan uitgewerkt. Hierbij wordt volop ingezet op verkeersmanagement en het weren van autoverkeer binnen de driehoek Oudenaarde – Kluisbergen - Ronse. De Provincie Oost-Vlaanderen legt, samen met organisator Flanders Classics en in samenwerking met De Lijn en stad Oudenaarde, gratis pendelbussen in om de bezoekers vanaf publieksparkings naar de zone Oude Kwaremont – Paterberg, Kruisberg – Hotond en de aankomstzone in Oudenaarde te brengen.

“De Provincie Oost-Vlaanderen wil met duurzame mobiliteitsalternatieven helpen de mobiliteitsknoop in de aankomstzone van de Ronde van Vlaanderen te ontwarren", zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit. "De pendelbussen zijn hiervan een mooi voorbeeld, maar ook zeker onze fietssnelwegen. Specifiek de F45 -de fietssnelweg van Gent naar Oudenaarde- brengt je comfortabel en veilig ter plaatste.”

Vorig jaar maakten minstens 16 265 toeschouwers gebruik van de pendelbussen tegenover 5 500 toeschouwers in 2012. De grafiek in bijlage maakt de evolutie over verschillende jaren duidelijk.

Autovrije zone en gratis pendelbussen

De zone Oudenaarde – Kluisbergen – Ronse wordt tussen 9 en 19.30 uur zoveel mogelijk autovrij gemaakt. Aan de rand komen er pendelparkings van waaruit pendelbussen de bezoekers naar de publiekszones brengen.

"Net als andere jaren legt De Lijn pendelbussen in van Oudenaarde, Ronse en Ruien om toeschouwers vlot en veilig naar de beste plekken langs het parcours te brengen", aldus Dirk Busschaert, directeur Operaties De Lijn.

De pendelbussen vanuit Ruien en Ronse volgen eenzelfde traject zodat koersliefhebbers gemakkelijk op verschillende punten langsheen het parcours naar de koers kunnen kijken, zonder te moeten overstappen.

Om de doorstroming van de pendelbussen voldoende te garanderen, worden de routes vrijgehouden van autoverkeer. Zo geraken de wielerfans tijdig op hun bestemming. De stad Oudenaarde biedt hiernaast ook gedurende het volledige weekend van de Ronde van Vlaanderen shuttlebussen aan in het centrum van de stad. Deze hebben haltes in Prins Leopoldstraat, Site Santens, Sint-Jozefplein, Parking NMBS (voorkant), Jacob Lacopsstraat, Achter de Wacht en het Jezuïetenplein.

Treinen

Met een weekendbiljet pendel je voor de helft van de prijs naar de Ronde. Door de samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen, Ronse, Oudenaarde, Kluisbergen en organisator Flanders Classics in samenwerking met de NMBS, worden bovendien extra treinen ingelegd voor de Ronde van Vlaanderen 2019. Aan de stations van Oudenaarde en Ronse stoppen er gratis pendelbussen, waarmee je verder naar de grote publiekszones kan pendelen. In Oudenaarde stoppen deze aan de achterzijde van het station.

Plan je reis van station tot station met de NMBS routeplanner.

Fietsen

Fietsen naar het evenement? Ideale routes vormen de fietssnelwegen en het jaagpad langsheen de Schelde. Fietssnelweg F45 Gent-Kortrijk brengt je via Oudenaarde of Kluisbergen tot aan De Ronde. Het traject tussen De Pinte en Oudenaarde werd bovendien in 2018 uitgerust met gloednieuwe bewegwijzering. www.fietssnelwegen.be.

Fietsers kunnen vanuit Oudenaarde verschillende fietsroutes kiezen en halt houden op punten waar de renners meermaals passeren. Er komen fietsenstallingen op wandelafstand van de publiekszones. Meer info op www.derondeinoudenaarde.be.

Centraal aanspreekpunt

Het centrale aanspreekpunt voor alles wat met mobiliteit tijdens de Ronde te maken heeft: www.rondevanvlaanderen.be en algemeen infonummer: 078 05 10 80.

Duurzaam en veilig naar evenementen

Deze aanpak van de mobiliteit tijdens De Ronde kadert in het provinciaal beleid rond duurzame mobiliteit, meer bepaald rond gebiedsgerichte werking.

De Provincie Oost-Vlaanderen neemt initiatieven die de bereikbaarheid en toegankelijkheid van evenementen op bovenlokaal niveau verbeteren.

Daarnaast bevordert ze ook het gebruik van collectief vervoer als een waardevol vervoersalternatief dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

Met dit initiatief wil de Provincie Oost-Vlaanderen benadrukken dé fiets- en wielerprovincie te zijn.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Francis Oosterlinck dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Persdienst De Lijn Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Francis Oosterlinck dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent