Duurzaam en veilig naar de Ronde van Vlaanderen dankzij een globaal mobiliteitsplan

Op zondag 2 april 2017 vindt de 101ste Ronde van Vlaanderen plaats. Een hoogdag voor menig wielerliefhebber.

"Tienduizenden wielerliefhebbers zakken dan af naar de Vlaamse Ardennen om de koers van op de eerste rij mee te beleven", schetst organisator Wim Van Herreweghe van Flanders Classics. "Dat brengt niet alleen organisatorische uitdagingen met zich mee, maar zeker ook op het vlak van mobiliteit."

Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de streek niet strop komt te zitten, is een mobiliteitsplan uitgewerkt. Hierbij wordt volop ingezet op verkeersmanagement en het weren van autoverkeer in de driehoek Oudenaarde – Kluisbergen - Ronse. De Provincie Oost-Vlaanderen, legt samen met organisator Flanders Classics, de stad Oudenaarde en De Lijn gratis pendelbussen in om de bezoekers vanaf publiekparkings naar de zone Oude Kwaremont – Paterberg, Kruisberg – Hotond en de aankomstzone in Oudenaarde te brengen.

"We willen de Ronde vlot en veilig bereikbaar maken zodat iedereen zonder zorgen kan genieten van deze klassieker", zegt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit. "Door te focussen op pendelbussen die de hele regio bedienen, bieden we de wielerfans ook een duurzaam alternatief aan voor de auto. Het gebruik van de pendelbussen stijgt jaar na jaar, het bewijs dat onze aanpak werkt!”

Vorig jaar maakten minstens 16.500 toeschouwers gebruik van de pendelbussen ingelegd door de Provincie Oost-Vlaanderen en De Lijn. In 2012 waren dat 5.500 reizigers, in 2013: 8.803, in 2014: 12.691 en 2015 14.800.

Autovrije zone en gratis pendelbussen

De zone Oudenaarde – Kluisbergen – Ronse wordt tussen 9 en 19.30 uur zoveel mogelijk autovrij gemaakt. Aan de rand komen er pendelparkings van waaruit pendelbussen de bezoekers naar de publiekzones brengen.

"Net als andere jaren legt De Lijn pendelbussen in van Oudenaarde, Ronse en Ruien om toeschouwers vlot en veilig naar de beste plekken langs het parcours te brengen", aldus Dirk Busschaert, directeur van De Lijn Oost-Vlaanderen.

De pendelbussen vanuit Ruien en Ronse volgen eenzelfde traject zodat koersliefhebbers gemakkelijk op verschillende punten langsheen het parcours naar de koers kunnen kijken zonder te moeten overstappen. Verder wordt door de organisator en met ondersteuning van de stad Oudenaarde een extra pendelbus ingelegd tussen 11u30 en 14u00 van Parking De Bruwaan via het station van Oudenaarde naar de aankomstzone, zodat wielerfans de aankomst van dichtbij kunnen meemaken.

Om de doorstroming van de pendelbussen voldoende te garanderen, worden de routes vrij gehouden van autoverkeer. Zo geraken de wielerfans tijdig op hun bestemming.

Treinen

Met een weekendbiljet kan je voordelig van en naar de stations van Oudenaarde en Ronse en ook tijdens de wedstrijd tussen beide stations pendelen.

Fietsen

Fietsers kunnen vanuit Oudenaarde verschillende fietsroutes kiezen en halt houden op punten waar de renners meermaals passeren. Er komen fietsenstallingen op wandelafstand van de publiekzones. Meer info op www.beleefjeeigenronde.be/oudenaarde.

Fietsen naar het evenement? Ideale routes vormen de fietssnelwegen en het jaagpad langsheen de Schelde. Fietssnelweg F45 brengt je vanaf Gent en Kortrijk tot aan de ronde. Info: www.fietssnelwegen.be.

Centraal aanspreekpunt

Het centrale aanspreekpunt voor alles wat met mobiliteit tijdens de Ronde te maken heeft: www.rondevanvlaanderen.be en algemeen infonummer: 078 05 10 80 (Vanaf 15/03 operationeel tot en met 02/04).

 

Duurzaam en veilig naar evenementen

Deze aanpak van de mobiliteit tijdens De Ronde kadert in het provinciaal beleid rond duurzame mobiliteit in het kader van gebiedsgerichte werking.

De Provincie Oost-Vlaanderen neemt initiatieven die de bereikbaarheid en toegankelijkheid van evenementen op bovenlokaal niveau verbeteren.

Daarnaast bevordert ze ook het gebruik van collectief vervoer als een waardevol vervoersalternatief dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

Met dit initiatief wil de Provincie Oost-Vlaanderen benadrukken dé fiets en wielerprovincie te zijn.

Meer info op www.delijn.be, www.oost-vlaanderen.be/mobiliteit en www.rondevanvlaanderen.be.

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Derudder dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Eva Roels Stad Oudenaarde
Davy Van Swael Woordvoerder, De Lijn Oost-Vlaanderen
Nicolas Denys Organisator, Flanders Classics
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Derudder dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Eva Roels Stad Oudenaarde
Davy Van Swael Woordvoerder, De Lijn Oost-Vlaanderen
Nicolas Denys Organisator, Flanders Classics
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent